Menu

Interessante inzichten dankzij Pilot veilig rijgedrag

TVM kijkt terug op een succesvolle Pilot. Dankzij 28 transportbedrijven en ruim 1.800 chauffeurs hebben we diverse interessante inzichten opgedaan.

dinsdag 27 juni 2017

In 2016 is TVM verzekeringen gestart met de Pilot veilig rijgedrag, met als hoofddoel: de transportveiligheid verbeteren. Nu, een jaar en maar liefst 20 miljoen kilometer verder, kunnen we terugkijken op een zeer succesvolle proef. Dankzij 28 transportbedrijven en ruim 1.800 chauffeurs hebben we diverse interessante inzichten opgedaan. Inzichten die kunnen helpen de veiligheid op de weg te vergroten.

Verband rijgedrag en schade

Een van de inzichten is dat er een verband bestaat tussen rijgedrag en schade. Op basis van de afstand, het aantal stops per 100 kilometer, het aantal chauffeurs dat per dag op een vrachtwagen rijdt, het aantal onveilige situaties per 100 kilometer, het cruisecontrolgebruik en uitrollen kan zelfs het schadebedrag per rit (dag) vrij nauwkeurig worden voorspeld.

Oorzaken onveilige situaties

Uit de pilot blijkt dat een groot deel van de onveilige situaties op of rond het eigen terrein van transportbedrijven en op loslocaties plaatsvindt. Vermoedelijk zijn chauffeurs minder alert wanneer ze de verkeerssituatie goed kennen. Ook rotondes en stoplichten vallen op. Daarnaast zagen we veel onveilige situaties ontstaan door minder fatsoenlijk rijgedrag van chauffeurs en andere verkeersdeelnemers.

Onveilige locaties in Nederland

Op 7 locaties in Nederland vonden opvallend veel onveilige situaties plaats:

  • de Randweg Eindhoven (A67/A2)
  • de Kiltunnel/kruising A16 bij Dordrecht
  • de Midden-Brabantweg (N261) bij Tilburg
  • Knooppunt Het Vonderen (A2/A73) bij Echt
  • de Ring-Zuid (N7) bij Groningen
  • de Twenteroute (A18/N18) bij Varsseveld
  • de Brug Nijvelaar (A2) bij Den Bosch

Op deze locaties hebben (binnen een straal van 3 kilometer) minimaal 40 vrachtwagens van minimaal 15 bedrijven meer dan 300 onveilige situaties of bijna-ongelukken geregistreerd. Op de Twenteroute, de Midden-Brabantweg en knooppunt Het Vonderen had dit waarschijnlijk te maken met wegwerkzaamheden. Op de andere locaties speelt de weginrichting een rol. Rijkswaterstaat is geïnteresseerd in de gegevens en gaat kijken naar mogelijke oplossingen.

Effect van de pilot

Met name in de periode oktober 2016 t/m januari 2017 is het aantal onveilige situaties met vrachtwagens die meededen aan de Pilot veilig rijgedrag, gedaald. Bij vrachtwagens met alleen een blackbox ging het om een daling van 17%, bij vrachtwagens met een dashboardcamera en eyetracker om 30%. Coaching op rijgedrag lijkt dus effect te hebben en een dashboardcamera en eyetracker lijken te zorgen voor extra bewustwording.

Afronding pilot

Zoals gepland loopt de pilot op 30 juni af. De deelnemende transportbedrijven kunnen, indien gewenst, op eigen initiatief doorgaan met de systemen. TVM kijkt nu naar mogelijke vervolgprojecten die de schadelast verminderen en de transportveiligheid verbeteren.