Extra werkzaamheden nu ook verzekerd

Vervoerders kunnen ook aansprakelijk zijn voor nevenverplichtingen die niet onder de vervoerscondities zoals AVC/CMR vallen. Dit risico is nu verzekerd.

donderdag 28 september 2017

Naast het vervoeren en afleveren van lading heeft u als vervoerder of uw chauffeur regelmatig te maken met extra werkzaamheden. Dit wordt vaak ‘tussen neus en lippen door’ erbij afgesproken, zonder dat wordt nagedacht over mogelijke consequenties.

Bijvoorbeeld dat uitsluitend gelost mag worden door een met name genoemde medewerker van de ontvanger. De chauffeur besluit niet op deze medewerker te wachten en laat andere medewerkers van de ontvanger lossen. En hierbij ontstaat schade ...
Onderaan deze pagina leest u nog een aantal voorbeelden.

Nevenverplichtingen

Deze extra afspraken noemen we ‘nevenverplichtingen’. Afspraken die je maakt met opdrachtgevers of ontvangers om, naast het transport, aanvullende zaken te regelen of uit te voeren. Afspraken die wel met de goederen, het transport of de aflevering te maken hebben maar formeel geen verplichting uit de vervoersovereenkomst zijn.

Extra verantwoordelijkheid

De extra werkzaamheden leveren een extra verantwoordelijkheid op voor de vervoerder en chauffeur. Tot nu toe werd hier weinig of geen aandacht aan besteed, maar de huidige rechtspraak leert dat dit erg ver kan gaan. Daar waar “alles” was geregeld onder de bepalingen van het CMR-Verdrag worden de nevenverplichtingen buiten dit verdrag geplaatst en ontstaat een ander soort aansprakelijkheid. Deze aansprakelijkheid is niet beperkt op grond van de vervoersrechtelijke regelingen, maar onbeperkt op grond van het algemene aansprakelijkheidsrecht.

Mogelijk vervelende gevolgen

Als u niet voldoet aan de afgesproken nevenverplichtingen, dan kan dat vervelende gevolgen hebben:

  • aansprakelijkheid die niet geregeld is en niet beperkt wordt door vervoerscondities;
  • onbeperkte aansprakelijkheid voor alle (gevolg)schade en kosten die daaruit ontstaan. Denk aan vertragingen in productieprocessen, afkeuringen, kosten om fouten te herstellen etc.
  • geen dekking onder de transportaansprakelijkheidsverzekering omdat er geen sprake is van schade in de zin van vervoerdersaansprakelijkheid volgens AVC/CMR.

Aansprakelijkheid beperken

Het is zinvol om ook algemene voorwaarden te gebruiken voor de nevenactiviteiten. Wij adviseren daarom, naast de AVC/CMR, ook altijd (bijvoorbeeld) de FENEX Expeditie-voorwaarden overeen te komen voor alle nevenactiviteiten, die buiten de reikwijdte van de AVC/CMR vallen. Hierdoor wordt in veel gevallen de mogelijke aansprakelijkheid uitgesloten of aanzienlijk beperkt.

Nu ook meeverzekerd

Dit risico was niet verzekerd onder de huidige aansprakelijkheidsverzekeringen. TVM verzekert dit vanaf nu wel mee onder de dekking Transportaansprakelijkheid. De polisvoorwaarden voor de dekking voor Transportaansprakelijkheid worden per 01-01-2018 uitgebreid met een artikel over nevenactiviteiten.

Alle dekkingen voor Transportaansprakelijkheid worden uitgebreid met deze tekst:
Ook verzekerd is uw aansprakelijkheid voor het financieel nadeel dat voor u ontstaat uit activiteiten:

- die u onlosmakelijk met een vervoersovereenkomst heeft aangenomen;
- die buiten de reguliere vervoersovereenkomst liggen;
- waarop geen dwingendrechtelijke wet- en regelgeving van toepassing is;
- waarvoor u op grond van het gewone recht aansprakelijk bent of wordt gesteld.
De schadevergoeding is maximaal € 250.000 per gebeurtenis en per verzekeringsjaar.

In het geval u voor deze activiteiten (branche)voorwaarden bent overeengekomen, geldt er geen eigen risico.

In het geval u voor deze activiteiten géén (branche)voorwaarden bent overeengekomen, geldt er een eigen risico van 10% van de onder deze dekking vallende schade met een minimum van € 2.500 en een maximum van € 5.000.

Vanaf eind dit jaar staat dit in de nieuwe polisvoorwaarden op tvm.nl.

Extra voorbeelden Nevenverplichtingen:

- Omdat uw chauffeur precies weet hoe de goederen over enkele containers verdeeld zijn, geeft hij deze informatie door aan de opdrachtgever. Deze vult op basis van deze informatie de douanedocumenten in. Maar bij controle door de douane blijkt deze informatie niet te kloppen. De douane houdt de goederen een tijd vast en legt boetes op. De opdrachtgever stuurt u de rekening voor de schade, kosten en boetes.
- Uw chauffeur spreekt af om na het afleveren een klep te sluiten of een kraan om te zetten, of een reinigingssysteem aan te zetten. Of het pand of hekwerk af te sluiten en de sleutel in de brievenbus te doen. Vergeet uw chauffeur dat, dan zijn de gevolgen daarvan voor uw rekening.

Wilt u meer weten?

Bel of mail onze klantenservice via
+31 (0)528 29 22 92
klantenservice@tvm.nl