Overslaan en naar de inhoud gaan

Wanneer overstappen naar emissieloos tran­sport?

Als ondernemer wilt u klaar zijn voor de toekomst. Daarom gaat u op tijd mee met nieuwe technieken. Opdrachtgevers vragen steeds meer om emissieloos transport. Daarnaast komt er ook vanuit de overheid druk om als ondernemer uw wagenpark te verduurzamen. Vanaf 2025 is het namelijk in veel steden niet meer mogelijk om met een diesel bedrijfswagen het centrum in te rijden. Wanneer stapt u over naar emissieloos transport?

emissieloos | tvm verzekeringen

Een eenvoudig antwoord op de vraag wanneer u moet overstappen is helaas niet te geven. Dit hangt van veel factoren af. We delen graag onze kennis over de ontwikkelingen met u. Bent u nog niet begonnen met de transitie? Wij raden u aan hier wel mee te starten. Onze accountmanager denkt graag met u mee.

Milieuzones in binnensteden

In het klimaatakkoord is afgesproken dat er in 2025 minimaal 30 steden zijn waar een zero-emissiezone voor stadslogistiek is ingevoerd.Vanaf 2025 mogen steden een emissievrije zone instellen. Elke gemeente mag dit in principe aanvragen. In die zone mogen geen bestelbusjes of vrachtwagens komen die rijden op fossiele brandstoffen. De regel is om dit 4 jaar van te voren aan te geven zodat het bedrijfsleven zich hierop tijdig kan aanpassen. De transitie naar duurzame logistiek kan namelijk duur zijn. Maar dit geldt niet alleen voor het bedrijfsleven, maar ook voor de steden die de zones instellen. Zo zullen er een aantal dingen moeten veranderen, denk hier bijvoorbeeld aan de infrastructuur om de binnenstad te bevoorraden.

Laadinfrastructuur binnensteden

De laadinfrastructuur van binnensteden is momenteel casestudy van de Universiteit van Amsterdam. Hier wordt onderzocht op welke wijze de laadinfrastructuur van de binnensteden moet veranderen om te voldoen aan de ‘nieuwe’ vorm van laden. Zo zullen de tankstations óf vervallen óf een transitie maken richting elektrisch stroom en waterstof. Dit gaat een grote investering zijn.

Daarnaast wordt gesteld dat vanaf 31 december 2026 ondernemers met een Euro Diesel 5 bestelauto niet meer de emissievrije zone in mogen. Op 31 December 2027 geldt dit voor de Euro 6 Diesel bestelauto. En op 1 januari 2030 moeten álle bestel- en vrachtauto’s emissievrij de stadslogistiek in.