Overslaan en naar de inhoud gaan

Nuttige informatie om de stap naar duurzaam transport te maken

We delen graag onze kennis met u over de ontwikkelingen van alternatieve brandstoffen en de mogelijkheden die dit geeft binnen de logistieke en transport sector.

Emissieloos duurzaam | tvm verzekeringen

Inzicht in de kosten van uw wagenpark

De keuze voor een geschikt voertuig is lastig. Een Total Cost of Ownership (TCO) tool helpt hierbij. Deze tool helpt om inzichtelijk te krijgen wat de totale eigendomskosten van het voertuig zijn, voor de volledige levensduur van het voertuig. Daarbij wordt rekening gehouden met de directe kosten, zoals aanschafprijs en verzekering. Maar ook met de indirecte kosten, zoals afschrijving en onderhoud.

Er kunnen meerdere voertuigen ingevoerd worden. Hierdoor kunt u het eenvoudig vergelijken. Zo is het mogelijk om een diesel vrachtwagen te vergelijken met een vrachtwagen op waterstof of met een elektrische aandrijving.

Ook de TCO gaan berekenen?

Hier vindt u een aantal tools van partners waar we mee samenwerken:

  • TCO-tool van Green Planet voor elektrisch trucks
  • TCO-tool van Green Planet voor H2/waterstof

Neem contact op om deze tools gratis te ontvangen

Wel of niet verzekeren van subsidie

De overheid of gemeente geeft financiële steun (subsidie) om de transitie naar het rijden zonder uitstoot te versnellen. Als u subsidie ontvangt voor uw nieuwe vrachtwagen, dan heeft dit invloed op de TCO. Of u de te ontvangen subsidie mee moet verzekeren is afhankelijk van de te verwachten levensduur en restwaarde van de vrachtwagen. Onze accountmanagers kunnen u hier meer over vertellen.

Vrachtwagens op waterstof zijn in opkomst

Waterstof lijkt een snelle opkomst door te gaan. Vooral de snelheid van tanken, en dus het minder lang stilstaan in combinatie met de langere afstanden die gereden kunnen worden zijn de grote voordelen. De ambitie in het Klimaatakkoord is 50 publiekelijk toegankelijke waterstoftankstations in 2025 en minimaal 210 in 2030.

De verwachting daarbij is dat tankstations in het jaar 2030 standaard waterstof gaan aanbieden.

U vindt een overzicht van de beschikbare tanklocaties voor waterstof hier.

De serieproductie van elektrische auto’s is al in volle gang

De komende jaren lijkt ook de productie van elektrische vrachtwagens toe te nemen. Dit komt vooral door de vooruitgang van de accu’s. Elektrisch laden kan tegenwoordig op veel locaties in Nederland. De grote zware vrachtwagens worden vaak in een depot geladen, omdat er een grote hoeveelheid laadcapaciteit nodig is.

Zero emissiezones in minstens 30 steden

In het klimaatakkoord is afgesproken dat er in 2025 minimaal 30 steden zijn waar een zero emissiezone voor stadslogistiek is ingevoerd. Vanaf 2025 mogen steden een emissievrije zone instellen. Elke gemeente mag dit in principe aanvragen. In die zone mogen geen bestelbusjes of vrachtwagens komen die rijden op fossiele brandstoffen.

Steden moeten dit 4 jaar van te voren aangeven, zodat het bedrijfsleven zich hierop kan voorbereiden en aanpassen. De transitie (overgang) naar duurzame logistiek kan namelijk duur zijn. Dit geldt niet alleen voor het bedrijfsleven, maar ook voor de steden die de zones instellen. Zij moeten bijvoorbeeld de de infrastructuur om de binnenstad te bevoorraden hiervoor geschikt maken.

Per wanneer en hoe groot de zone is regelt elke stad zelf. Wilt u meer weten? Vraag dit dan na bij de betreffende stad of gemeente.

We delen onze kennis graag. Meer weten?

Neem contact op met uw accountmanager of bel naar (0528) 29 29 99