Ziekteverzuim in coronatijd

U kunt te maken krijgen met zieke medewerkers. De MedewerkerTotaalverzekering van TVM heeft een module Ziekteverzuim. Als u deze verzekering afgesloten heeft dan ontvangt u een uitkering voor loondoorbetaling in geval van ziekte. Zieke medewerkers kunt u gewoon melden zoals u gewend bent. Dit kan online via Mijn TVM of telefonisch via TVM verzuimmanagement.

Het is mogelijk dat uw medewerker niet ziek is, maar toch niet kan werken

Zoals in de volgende situaties:

  • Uw medewerker kan door omstandigheden niet werken maar is zelf niet ziek.
  • Uw medewerker kan of wil niet werken uit vrees besmet te raken met het coronavirus.
  • Uw medewerker blijft thuis en werkt niet in verband met de zorg en/of opvang voor kinderen, partners etc. (ongeacht of deze personen ziek zijn).
  • Uw medewerker kan niet werken omdat hij/zij door beperkingen (zoals quarantaine) een bepaald gebied niet mag verlaten.
  • Uw medewerker heeft advies gekregen een Corona-test te ondergaan maar heeft nog geen uitslag of moet in afwachting van de test in quarantaine blijven.
  • Uw medewerker is positief getest maar heeft geen klachten. Volgens de overheidsmaatregelen moet hij/zij thuisblijven en als het kan thuiswerken.


De kosten van deze situaties vallen niet onder de verzuimverzekering.

Controle op de ziekmeldingen

Voor de controle op de ziekmeldingen zijn er 2 scenario's mogelijk:

  • U heeft de module Verzuimmanagement en bent via TVM bij een arbodienst aangesloten.

  • U heeft uw eigen arbodienst gecontracteerd.

De overheid kan u ook bijstaan

U heeft ongetwijfeld al vernomen dat de overheid maatregelen heeft genomen om banen te kunnen behouden en loondoorbetaling mogelijk te maken bij uitval van werk. Zo is het mogelijk om belastingbetalingen uit te stellen. Ook kunt u voor uw personeel (deeltijd) WW aanvragen op moment het werkaanbod zover is afgenomen. Er geldt nu een noodmaatregel voor werktijdverkorting, de NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud). Meer informatie hierover vindt u op www.rijksoverheid.nl.

Richtlijnen RIVM

Voor de actuele situatie waar de uitbraak zich momenteel manifesteert, de algemene informatie over het virus, de passende hygiënemaatregelen en de richtlijnen die het RIVM opstelt, is het advies om de website van het RIVM te raadplegen.

Maatregelen beschrijven

Het is belangrijk dat u als werkgever duidelijk bent in de maatregelen die u neemt om uw medewerkers te beschermen tegen het coronavirus. Brancheorganisaties, STL en TLN geven hier informatie over. Zij kunnen u informeren over wat u als werkgever moet regelen en op papier moet zetten. Zie bijvoorbeeld: