Menu

TVM letselschade­regeling Europa

TVM letselschade­regeling Europa B.V. behandelt letselschaden in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk.

TVM letselschaderegeling is gespecialiseerd op het gebied van letselschadebehandeling als gevolg van:

  • Een verkeersongeval
  • Een bedrijfsongeval
  • Een beroepsziekte
  • Een medische misser
  • Een sport- en spelongeval
  • Een pleziervaartongeval

Wij bieden professionele en deskundige bijstand en zorgen voor adequate oplossingen in letselschadezaken. Onze letselschaderegelaars behartigen de belangen van het slachtoffer op een actieve, voortvarende en betrokken wijze. Het letselschadetraject ziet er als volgt uit:

1.  Het gesprek met de letselschaderegelaar
Tijdens het eerste gesprek met de letselschaderegelaar wordt de omvang van de schade in kaart gebracht.

2.  Het aansprakelijk stellen van de tegenpartij
Wij stellen, namens u, de tegenpartij aansprakelijk. Dit doen wij door middel van een brief aan (verzekeraar van) de tegenpartij. Het letselschadetraject is hiermee in gang gezet.

3.  Het aanvragen van een voorschot
Om er voor te zorgen dat u aan uw financiële verplichtingen kunt blijven voldoen, zullen wij de tegenpartij vragen u een voorschot op de schadevergoeding te betalen.

4.  Het medische traject
In letselschadezaken is het veelal noodzakelijk om over medische gegevens te beschikken. Wij zullen u vragen een medische machtiging te ondertekenen. Wij zullen alleen medische gegevens opvragen bij uw zorgverlener(s) die relevant zijn voor de vaststelling van de schade.

5.  Het definitief vaststellen van de schadevergoeding
Als er een medische eindtoestand is kan de definitieve schadevergoeding worden opgesteld. De voorschotten op de schadevergoeding die u al heeft ontvangen worden afgetrokken van het totale schadebedrag wat uiteindelijk wordt vastgesteld.

6.  Het afwikkelen van de letselschadezaak
Als uw letselschadezaak is afgewikkeld, maakt de tegenpartij de slotbetaling meestal binnen twee weken aan u over.

Meer weten

Wilt u meer weten over de behandeling van letselschadezaken? Neemt geheel vrijblijvend contact met ons op via telefoonnummer (0528) 29 22 88 of via e-mailadres letselschaderegeling@tvm.nl.

Gedragscode Behandeling Letselschade

TVM letselschaderegeling heeft de Gedragscode Behandeling Letselschade ondertekend. Kijk voor meer informatie over de gedragscode en over afhandeling van letselschade op een van onderstaande websites.