Overslaan en naar de inhoud gaan

Dienstverlening voor intermediairs

Samenwerking met TVM letselschaderegeling biedt u aantrekkelijke voordelen. Wij nemen u werk uit handen en bieden uw relaties deskundige bijstand. Hierdoor kunt u uw serviceverlening aan uw relaties optimaliseren.

Onze organisatie behartigt de belangen van het slachtoffer op een actieve, voortvarende en betrokken wijze. Daarbij zijn kernwaarden: empathie met en respect voor het slachtoffer. De gevolgen van een letselschade grijpen namelijk diep in op het leven van het slachtoffer en zijn naaste omgeving. Om in een letselschade een bevredigende oplossing te kunnen bereiken, moeten onze medewerkers dan ook over goede sociale vaardigheden beschikken.

Een pak van uw hart! 

TVM letselschaderegeling neemt u graag uw letselschadezaken uit handen. Ook langer lopende zaken, die u tot op heden in behandeling hebt, kan TVM letselschaderegeling van u overnemen. Op deze wijze kunt u uw servicepakket uitbreiden door uw relaties kosteloos de professionele dienstverlening van TVM letselschaderegeling aan te bieden.

Service zonder kosten! 

Wanneer u TVM letselschaderegeling inschakelt, brengt dit in principe geen kosten met zich mee. Is er sprake van een aansprakelijke derde, dan kunnen onze kosten worden verhaald op de verzekeraar van de aansprakelijke partij. Is er discussie omtrent de aansprakelijkheid, dan geldt het principe van no cure, no pay. Pas als de schade verhaald kan worden, brengen wij een percentage als vergoeding voor de geleverde prestatie in rekening.

Overige dienstverlening 

Voor uw zakelijke relaties kunnen wij onze dienstverlening aanbieden in het kader van het verhalen van doorbetaalde loonkosten. Wanneer een werknemer als gevolg van een ongeval moet verzuimen, rust op de werkgever de verplichting het salaris door te betalen (vanaf 1 januari 2004 voor de duur van ten minste 2 jaren). Is het ziekteverzuim van de werknemer te wijten aan een ongeval, waarvoor een derde verantwoordelijk is, dan kunnen de loonkosten op deze aansprakelijke partij worden verhaald. TVM letselschaderegeling is ook in dit opzicht gespecialiseerd en kan voor de werkgever de verhaalsactie van A tot Z verzorgen. De hieraan verbonden kosten kunnen naar keuze op uurtarief of op percentagebasis worden doorbelast.

Wilt u dat wij de belangenbehartiging voor uw cliënt op ons nemen? 
Dat kan. Download hier het aanvraagformulier, vul deze compleet in en stuur het naar ons op en wij nemen contact met u op.