Dienstverlening voor particulieren

Bij het regelen van een letselschade komt heel wat kijken. Zo dient inzicht te worden verkregen in de (blijvende) gevolgen die het letsel heeft voor het beroep van het slachtoffer en voor het verrichten van werkzaamheden in en om de woning.

De omvang van de schade wordt bepaald door onder meer het smartengeld, schade wegens (geheel of gedeeltelijk) verlies van arbeidsvermogen, schade wegens verlies aan zelfwerkzaamheid, materiële onkosten etc.

TVM letselschaderegeling: uw letselschade goed geregeld! 

De letselschade-experts van TVM letselschaderegeling zetten de juiste stappen wanneer zich een letselschade voordoet. Wij treden zo snel mogelijk persoonlijk in contact met het slachtoffer en/of zijn partner om aan acute problemen het hoofd te kunnen bieden. Met het slachtoffer wordt een plan van aanpak afgestemd. Onze werkwijze omvat een zorgvuldig en transparant schaderegelingsproces. Dit proces richt zich op het bereiken van een schadevergoeding die recht doet aan de positie van het slachtoffer, zodat die zijn leven weer kan oppakken. Afhankelijk van de ernst van het letsel en de daarmee samenhangende gevolgen voor het beroep, maakt arbeidsdeskundige begeleiding integraal deel uit van onze dienstverlening.

Service zonder kosten! 

Wanneer u TVM letselschaderegeling inschakelt, brengt dit geen kosten met zich mee. Is er sprake van een aansprakelijke derde, dan kunnen onze kosten worden verhaald op de verzekeraar van de aansprakelijke partij. Is er discussie over de aansprakelijkheid, dan geldt het principe van no cure, no pay. Pas als de schade verhaald kan worden, brengen wij een percentage als vergoeding voor de geleverde prestatie en gemaakte onkosten in rekening.

Wilt u dat wij de belangenbehartiging voor u op ons nemen? 

Dat kan. Meld uw letselschade via het online schademeldingsformulier, vul deze compleet in en wij nemen contact met u op.