Dienstverlening voor werkgevers

Bekijk hieronder de dienstverlening van TVM Letselschaderegeling Europa voor werkgevers.

Verhalen van reïntegratiekosten

Voor uw zakelijke relaties kunnen wij onze dienstverlening aanbieden in het kader van het verhalen van doorbetaalde loonkosten en re-integratiekosten (vanaf 1 juni 2008). Wanneer een werknemer als gevolg van een ongeval moet verzuimen, dan rust op de werkgever de verplichting het salaris door te betalen (vanaf 1 januari 2004 voor de duur van ten minste 2 jaren). Is het ziekteverzuim van de werknemer te wijten aan een ongeval, waarvoor een derde verantwoordelijk is, dan kunnen de loonkosten op deze aansprakelijke partij worden verhaald.

TVM letselschaderegeling is ook in dit opzicht gespecialiseerd en kan voor de werkgever de verhaalsactie van A tot Z verzorgen. De hieraan verbonden kosten kunnen naar keuze op uurtarief of op percentagebasis worden doorbelast.