Samen voor veiligheid en continuïteit!

Leestijd 6 minuten
Expert aan het woord | TVM verzekeringen
Lizanne Vroom TVM adviseur risicomanagement
Bellen (0528) 29 29 30
Stuur een e-mail preventie@tvm.nl

30 september 2020

Nu er opnieuw landelijke maatregelen zijn afgekondigd om een tweede coronagolf nog zoveel mogelijk af te wenden en een nieuwe lockdown te voorkomen moeten we weer de schouders eronder zetten. Is deze tweede golf nu anders dan de eerste? Ja en Nee. Ja omdat we inmiddels meer weten over het virus en de behandeling en ook omdat we al een echte crisisoefening hebben doorstaan. We zijn nu dus meer voorbereid zijn op wat ons mogelijk te wachten staat. Nee omdat het virus zelf nog steeds niet weg is en het aantal besmettingen weer zorgelijk toeneemt. Tijd dus om het Corona arbobeleid weer op te schudden en vooral weer zichtbaar binnen het bedrijf te zijn.

Het Corona arbobeleid is bij veel van onze klanten al doorgevoerd. Mede met behulp van onze checklist en het stappenplan zijn risico’s en maatregelen vertaald naar de specifieke bedrijfssituatie.

Er is met kritische ogen naar bedrijfsruimten gekeken en daar waar mogelijk zijn looproutes gemaakt, specifieke procedures opgesteld, zijn voorzieningen aangepast, zijn er schermen geplaatst en zijn ontsmettingsmiddelen en persoonlijke beschermende middelen verstrekt. Waar het kon is er thuis gewerkt en zijn er duidelijke afspraken gemaakt met opdrachtgevers. Tijdens onze online TVM tafels zijn ervaringen en tips uitgewisseld. Met vereende krachten is er hard gewerkt om de eerder opgelegde maatregelen zoveel mogelijk op te volgen en te vertalen naar de eigen bedrijfssituatie.

Het bewaken van de bedrijfscontinuïteit en (medewerkers)veiligheid stonden gezamenlijk bovenaan de agenda. Toch is de kans groot dat de aandacht voor de veiligheidsmaatregelen wat is verslapt en weer moet worden aangescherpt. 

Als ik kijk naar uitspraken van onze klanten dan ligt de grootste uitdaging nu misschien wel op het beïnvloedden van het gedrag van eigen medewerkers en die van opdrachtgevers.

“In maart zat de angst er nog in en was iedereen sterk gefocust op het voorkomen van het besmettingsrisico. De angst is weg en medewerkers vergeten dat het Coronavirus er nog steeds is.” 

“Juist nu iedereen weer alert krijgen is onze grootste uitdaging.” 

en ook

“Op het werk kunnen we gedrag nog wel in goede banen leiden, maar wat er thuis gebeurd of onderweg en op locatie, daar maak ik me wel weer meer zorgen om.”

“We zijn vooral weer lekker aan het werk, ongemerkt vergeet je om afstand te houden”

In juni schreef ik een artikel over het voorkomen van Corona blindheid en alert blijven op veiligheid en continuïteit. Het is erg menselijk dat de aandacht voor besmettingsrisico’s en maatregelen is verslapt. Onwil is hierbij zeker niet de hoofdoorzaak. Een optimistische inborst, geen ervaring met de heftige impact van Corona en ook de drang om weer gewoon aan het werk te gaan en de behoefte aan sociale verbondenheid met collega’s en dierbaren zorgen ervoor dat we de risico’s gewoon niet zien of vergeten. 

Angst en paniek zaaien heeft geen enkele zin en verhard alleen maar de weerstand om weer in actie te komen. Dit heeft bovendien een averechtse werking op de veiligheidscultuur die we weer volop nastreven. Het kernwoord in de aanpak voor het voorkomen van een tweede Lockdown is misschien wel bewustwording

Het beïnvloeden van gedrag in de privé omgeving ligt buiten de invloedsfeer van de werkgevers. Maar wat er op en tijdens het werk allemaal gebeurd valt wel onder de werkgeversverantwoordelijkheid en kan met duidelijke en zichtbare instructies, heldere communicatie en elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden en gedrag weer worden opgepakt.

Nog even de tips op een rij

  • Maak duidelijk waarom veiligheid binnen jullie organisatie zo belangrijk is. Het gaat om de eigen gezondheid van mensen, maar ook die van hun dierbaren en last but not least ook om jullie bedrijfscontinuïteit.
  • Induceer geen angst en vraag door bij weerstand. Het gaat soms om kleine aanpassingen of goede praktijkvoorbeelden die de corona-aanpak binnen jullie werkzaamheden beter maken.
  • Zorg dat de aandacht voor veiligheidsmaatregelen goed zichtbaar is. Help medewerkers herinneren aan risico’s en maatregelen met behulp van pictogrammen, looppaden, zichtbare instructies, palen met desinfectiemiddel, enzovoort.
  • Blijf met medewerkers en opdrachtgevers in gesprek, betrek hen bij de hernieuwde aanpak en procedures.
  • Sta open voor feedback over de afgelopen periode: “Wat heeft goed gewerkt en wat niet?”
  • Pak de risico-inventarisatie en bijbehorende maatregelen er weer bij en maak ze actueel. Betrek jullie eigen preventiemedewerker hierbij.
  • Stel weer corona coördinatoren in die helpen toezien op het naleven van de coronamaatregelen.

Lees ook nog eens de artikelen over Coronablindheid en 9 tips om medewerkers mee te krijgen in risicobeheersingsmaatregelen.

Waar kunnen we u mee helpen?

Samen de schouders eronder om veiligheid en continuïteit in deze Coronaperiode te waarborgen! Daar willen wij u bij helpen. Met een aantal korte vragen in deze poll peilen we hoe onze sector omgaat met deze coronacrisis. Zo komen we er ook achter waar we u bij kunnen helpen in coronatijd. Het invullen van de vragen kost u een paar minuten en deelname is 100% anoniem. De resultaten en uitkomsten delen we uiteraard met u. Wilt u bijvoorbeeld meer ondersteuning en/of informatie op het gebied van: het corona arbobeleid, verstrekken van praktische zaken zoals mondkapjes, hygiëne middelen, 1,5 meter bestickering, handgels e.d., Awareness trainingen voor planners en chauffeurs (ook voor in het verkeer)... Laat het ons weten in de poll of neem contact op!