Menu

Claimbehandeling

Wat er gebeurt nadat u een schade claimt en hoe we schade vaststellen.

Zo snel mogelijk een correcte afhandeling

Dit is wat we van u verwachten als u schade heeft:

Dit mag u van ons verwachten

  • Onze behandelaar kijkt bij de claim naar de polisdekking en de aansprakelijkheidsvraag. Dan wordt de omvang van de materiële schade vastgesteld. Hiervoor kan TVM een expert inschakelen
  • Ons streven is om binnen 10 werkdagen inhoudelijk te reageren. Meestal lukt dit al binnen 5 werkdagen
  • Soms kunnen we niet binnen 10 dagen inhoudelijk reageren. U hoort dit dan binnen 10 werkdagen van ons
  • Als een ingediende claim geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen, krijgt u een uitleg
  • Als u meer wil weten over een (gedeeltelijke) afwijzing, dan kunt u contact opnemen met de behandelaar
  • Als u het niet eens bent met de afwijzing, kunt u een klacht indienen bij TVM klachtenloket

TVM experts bij ladingschade

Bij ladingschades maken we in eerste instantie altijd gebruik van de expertise van eigen mensen. Omdat snel handelen bij ladingschades vereist is, zijn zij 24 uur per dag 7 dagen in de week bereikbaar op (0528) 29 27 00.

Onafhankelijke experts bij specifieke schade

Ons doel is om het voor onze klanten naar 100% tevredenheid te regelen. Bij het vaststellen van de schade kunnen wij daarom een onafhankelijke expert inschakelen. De kosten hiervoor zijn voor onze rekening. TVM verzekeringen werkt samen met een aantal gerenommeerde onafhankelijke bureaus. Schade wordt altijd vastgesteld door beëdigde NIVRE experts.

Aandachtsgebied        Expertise Bureau
Personenauto en bestelauto  CED Automotive
Opstallen CED BrandVaria
  Hanselman Groep
Zwaar Materieel Van Rijswijk Expertise
Milieu Hanselman Groep
Lading Dekra Expertise
  Van Sas Expertise
  TVM Expertise
Verhuisschaden Lengkeek

 

Niet eens met expert

Als u TVM heeft laten weten dat u het niet eens bent met de schadevaststelling, kunt u een andere expert een second opinion laten doen. Dit zijn dan de regels:

  • De kosten van uw expert worden in ieder geval vergoed tot de hoogte van de kosten van onze expert
  • Als de kosten van uw expert meer bedragen dan die van onze expert, dan vergoeden wij deze meerdere kosten alleen als deze redelijk zijn
  • Als de twee experts het niet eens kunnen worden, benoemen ze samen een derde expert
  • Die stelt de omvang van de schade voor u en voor ons bindend vast. De kosten van deze derde expert delen u en wij samen.

Meer over onze reactietermijnen