Menu

Claimbehandeling

Hier vindt u alle informatie over hoe wij met claimbehandeling omgaan.

Schadebehandeling

Het doel na een schade is er voor te zorgen dat de claim zo correct en snel mogelijk afgehandeld wordt. Bij een schadeclaim beoordeelt de behandelaar de polisdekking en de aansprakelijkheidsvraag. Zodra dit duidelijk is wordt de omvang van de materiële schade vastgesteld. Hiervoor bestaat de mogelijkheid dat TVM hiervoor een expert inschakelt. Van u als verzekerde verwachten wij dat u de schade zo snel mogelijk meldt (binnen 3 x24 uur). U kunt uw schade 24 uur per dag zeven dagen per week melden bij de Schademeldingsdienst via telefoonnummer 0528-292700 of via mijn TVM.

Daarnaast verwachten wij dat u de door ons gevraagde informatie zo spoedig mogelijk levert. Dit bespoedigt de afhandeling van u eigen schade en die van een eventuele tegenpartij. Op het moment dat u met TVM correspondeert, mag u van TVM verwachten dat wij binnen 10 werkdagen inhoudelijk reageren. De praktijk is dat dit in de meeste gevallen al binnen 5 werkdagen is. Soms is het niet mogelijk om binnen deze termijn inhoudelijk te reageren. Wij stellen u hiervan dan binnen 10 werkdagen op de hoogte. In het geval een ingediende claim geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen krijgt u daar een uitleg over.

Mocht u meer informatie wensen over de (gedeeltelijke) afwijzing dan kunt u zich richten tot de behandelaar. Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de afwijzing en dat u hier een klacht over wilt indienen. Klik hier om naar de klachtenprocedure te gaan.

Expertise

Voor het vaststellen van de schade kunnen wij een expert inschakelen. De kosten hiervoor zijn voor onze rekening. TVM verzekeringen werkt samen met een aantal gerenommeerde onafhankelijke expertise bureaus. Deze bureaus hebben als doel om de schade omvang onafhankelijk vast te stellen. Voor de verschillende soorten schaden wordt er met specifieke expertise bureaus samengewerkt. Reden hiervoor is dat elk expertise bureau zijn eigen specialiteiten heeft. Ons doel is om het voor onze klanten naar 100% tevredenheid te regelen.

Aandachtsgebied        Expertise Bureau
Personenauto en bestelauto  CED Automotive
Opstallen CED BrandVaria
  Hanselman Groep
Zwaar Materieel Van Rijswijk Expertise
Milieu Schaden Hanselman Groep
Lading Dekra Expertise
  Van Sas Expertise
  TVM Expertise
Verhuisschaden Lengkeek

TVM heeft op het gebied van lading schaden eigen experts. Uniek in de markt is dat onze experts 24 uur per dag 7 dagen in de week bereikbaar zijn. Op het moment van een ladingschade is snel handelen een vereiste. Onze eigen expertise dienst zorgt ervoor dat de belangen van de vervoerder optimaal behartigd worden.

Met alle overige expertise bureaus heeft TVM een samenwerking waarbij de schade onafhankelijk wordt vastgesteld door beëdigde NIVRE experts.

Niet eens met expert
Het kan in een incidenteel geval voorkomen dat u het niet eens met de schadevaststelling van de expert. Wij willen u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een contra-expert in te schakelen. Wat betekent dit? In het geval u aan TVM kenbaar heeft gemaakt dat u het niet eens bent met de schadevaststelling kan u er voor kiezen om een andere expert een second opinion te laten doen. De kosten van uw expert worden in ieder geval vergoed tot de hoogte van de kosten van onze expert. Als de kosten van uw expert meer bedragen dan die van onze expert, dan vergoeden wij deze meerdere kosten alleen als deze redelijk zijn. Als de twee experts het niet eens kunnen worden, benoemen ze samen een derde expert. Die stelt de omvang van de schade voor u en voor ons bindend vast. De kosten van deze derde expert delen u en wij samen.

Klik hier voor meer informatie over onze reactietermijnen

TVM verzekeringen gebruikt cookies o.a. om de website te analyseren en te verbeteren en om ervoor te zorgen dat wij voor u relevante advertenties tonen. Als u doorklikt, gaat u akkoord met het gebruik ervan. Voor meer informatie over onze cookies, klik hier.