Overslaan en naar de inhoud gaan

Duurzaam transport
wet- en regelgeving

Wat verandert er op het gebied van duurzaam transport en wetgeving? Met het klimaatakkoord wordt de wet- en regelgeving voor transport steeds verder aangescherpt. Het doel: volledig emissievrije steden in 2050. Sinds januari 2022 mogen vrachtwagens met emissieklasse 5 of lager al niet meer door verschillende milieuzones rijden. Vanaf 2025 kunt u dus de eerste zero emissie zones tegenkomen in Nederland. Die zones zijn enkel toegankelijk voor zero emissie vrachtwagens.

wet- en regelgeving zero emissie | tvm verzekeringen

Duurzaam transport: Klimaatneutraal Europa in 2050

De gevolgen van klimaatverandering zijn zichtbaar over de gehele wereld. In december 2019 stelt de Europese commissie daarom de Green Deal voor. Met als kernplan: een klimaatneutraal Europa tegen 2050. Elk land, bedrijf, persoon moet de uitstoot van emissie zien te verlagen. Vooral grote uitstoters van C02 worden strenge eisen opgelegd. Waaronder ook de transportbranche.

30% minder CO2-uitstoot 

Op dit moment worden vooral de grootste vervuilers aangepakt, zoals de elektriciteitsproductie, chemische industrie en aardolieproductie. Maar ook de transportbranche zal een steentje bij moeten dragen om ervoor te zorgen dat Europa minder CO2 uit gaat stoten. Daarom wordt de wet- en regelgeving voor transport steeds verder aangescherpt.  

Met deze regels moet een gemiddelde daling van 15% in uitstoot van vrachtwagens gerealiseerd worden in de periode 2025 tot 2029. Vanaf 2030 moeten vrachtwagens gemiddeld 30% minder CO2 uit gaan stoten. Hier zijn niet alleen transportondernemers voor verantwoordelijk. Ook vrachtwagenproducenten worden wettelijk verplicht schonere vrachtwagens te produceren. Overtollige emissies hebben zelfs financiële boetes tot gevolg.  

Milieuzones voor vrachtwagens 

Een van de belangrijkste maatregelen om de uitstoot van CO2 terug te dringen zijn de milieuzones. Steeds meer steden maken hier gebruik van. In de milieuzones gelden eisen voor diesel aangedreven voertuigen. Waaronder dus ook vrachtwagens. U vindt de milieuzones voor vrachtwagens in de gemeenten Amsterdam, Arnhem, Breda, Delft, Den Haag, Eindhoven, Haarlem, Leiden, Maastricht, Maasvlakte Rotterdam, Rijswijk, Rotterdam, ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Utrecht.  

U herkent de milieuzones voor vrachtwagens aan de milieuzone borden met onderbord waarop een vrachtwagen afgebeeld staat en een paarse cirkel met daarin het getal 6. Dit verwijst naar de minimale vereiste emissieklasse om de milieuzone te mogen betreden. 

De eisen binnen de milieuzones - die vastgelegd zijn in de wet- en regelgeving voor transport - worden steeds strenger. Van de 15 zojuist genoemde gemeenten hebben 14 al aangekondigd alleen nog maar emissievrij vrachtverkeer toe te laten vanaf 2025. Met de uitzondering op vrachtwagens met emissieklasse 6, welke met de overgangsregels uitzondering krijgen tot 1 januari 2029.  

Meer over milieuzones 

Verschillende duurzame brandstoffen

Door de huidige restricties - maar nog meer door het feit dat de wet- en regelgeving voor transport steeds verder aangescherpt zal worden - wordt overstappen op elektrische vrachtwagens (of vrachtwagens op waterstof) steeds interessanter. Maar wat zijn de voor- en nadelen van het gebruik van deze alternatieve brandstoffen en waar moet u rekening mee houden?

Lees het hier