Overslaan en naar de inhoud gaan

Capaciteitsproblemen? Vraag of bied ladingcapaciteit

Het coronavirus raakt ons allemaal, ook de transportsector. De een heeft veel meer vraag naar vervoer dan normaal, de ander ziet zijn aanvragen juist instorten. Ook u heeft hier mogelijk mee te maken. Wij denken met u mee.

weg | tvm verzekeringen

Platformen voor digitale vrachtuitwisseling

In Nederland zijn er verschillende online platformen die vraag en aanbod van lading samenbrengen. De platformen hebben allemaal hun eigen specialiteit. De een is gericht op het samenbrengen van een vervoerder met overcapaciteit, een ander richt zich juist op een regionale verdeling van de vervoersstromen.

We noemen hier een aantal van deze platformen. Wij hebben geen belang in de genoemde platformen. U beslist zelf of u wilt samenwerken met 1 van deze platformen. We willen u hiermee een helpende hand bieden.

Verzekeringsdekking op de TVM transportaansprakelijkheidsverzekeringen

Voor het vervoer van 'standaard-goederen' is online vrachtuitwisseling een prima manier om ladingcapaciteit te delen. Maar bij online vrachtuitwisseling is er geen rechtstreeks contact met de ingeschakelde ondervervoerder. Dit kan een risico zijn bij malafide vervoerders, met name voor diefstalgevoelige goederen zoals sigaretten, sterke drank, cosmetica e.d. (categorie IV-goederen volgens onze risico-indeling).

Categorie IV-goederen en limietdoorbreking

Omdat dit een erg hoog risico is, bieden wij geen dekking voor limietdoorbreking als categorie IV-goederen via een online platform voor vrachtuitwisseling zijn uitbesteed en bij schade (lees: diefstal of vermissing) blijkt dat de ondervervoerder zelf op de diefstal betrokken is.

Extra controleverplichtingen bij uitbesteed vervoer

Als u het vervoer uitbesteedt, dan moet:

  • De ondervervoerder voldoen aan dezelfde technische- en organisatorische beveiligingseisen als waar u zelf aan moet voldoen.
  • U de identiteit van de ondervervoerder controleren (is hij echt diegene die hij zegt dat hij is?).
  • U navraag doen bij de ondervervoerder of hij zelf een transportaansprakelijkheidsverzekering heeft.

Lees hiervoor ook het hele artikel ‘Controle van de ondervervoerder en extra eigen risico bij uitbesteed vervoer’ in de polisvoorwaarden.

Alle details staan in onze polisvoorwaarden

In onze polisvoorwaarden leest u de details rondom de verzekeringsdekking en de controleverplichtingen.

Checklist voor digitale vrachtuitwisseling

Onze checklist kunt u gebruiken wanneer u gebruik maakt van digitale vrachtuitwisseling. Lees ook het artikel van een van onze adviseurs Preventie- en Risicobeheer: 'Let op bij digitale vrachtuitwisseling'.

Download de checklist

Disclaimer

Deze informatie is bedoeld als preventief handvat voor een ieder die transport uitbesteedt via (digitale) vrachtuitwisseling maar is per definitie nooit volledig. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend voor wat betreft de verzekeringsdekking; de polisvoorwaarden bepalen de omvang van de verzekeringsdekking. In het bijzonder wijzen wij u op de controleverplichtingen bij uitbesteed vervoer zoals deze in de polisvoorwaarden zijn opgenomen. Het niet naleven van deze controleverplichtingen kan leiden tot extra eigen risico’s en/of geen verzekeringsdekking.