Overslaan en naar de inhoud gaan

TVM verzekeringen

De verzekeringen van TVM kunt u zowel rechtstreeks, via assurantietussenpersonen als via enkele volmachtbedrijven sluiten. Dit alles is ondergebracht onder TVM verzekeringen.

weg wegen kaart

Informatie over de door TVM verstrekte volmachten aan volmachtbedrijven

De verzekeringen van TVM kunt u rechtstreeks bij ons afsluiten en via assurantietussenpersonen. Verder heeft TVM verzekeringen N.V. aan een aantal volmachtbedrijven een volmacht verstrekt. Dat wil zeggen dat deze gevolmachtigden namens TVM risico’s mogen accepteren, de polis mogen afgeven en schaden mogen regelen. Deze volmachtbedrijven bieden onze verzekeringen aan. Een aantal volmachtbedrijven bieden daarnaast ook door henzelf ontwikkelde verzekeringsproducten aan. De gevolmachtigde is niet de verzekeraar. Dit blijft in alle gevallen TVM. Hierdoor loopt de gevolmachtigde geen financieel risico voor de door u afgesloten verzekering.

Wat voor eisen gelden er voor de volmachtbedrijven waarmee wij samenwerken?

Voor een volmachtbedrijf geldt dat zij moeten beschikken over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Tevens zijn alle door ons aangestelde gevolmachtigden aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA). Voor dit lidmaatschap geldt dat de gevolmachtigde moet voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Voor TVM geldt dat wij zorgvuldig omgaan met het verstrekken van een volmacht. Verder volgen wij de bedrijfsvoering van de volmachtbedrijven waarmee wij samenwerken. Zo borgen wij dat u veilig een verzekering kunt afsluiten bij TVM.

Aan wie heeft TVM volmachten verstrekt?

Hieronder treft u per gevolmachtigde aan voor welke productgroepen er door ons een volmacht is verstrekt:

  • Mercedes-Benz Assuradeuren B.V. voor motorrijtuigverzekeringen
  • Westenburg B.V. voor motorrijtuigenverzekeringen