Menu

Polisvoorwaarden voor het verzekeren van uw medewerkers

Een overzicht van de wijzigingen vanaf 1 januari 2020.

Op deze pagina leest u de wijzigingen die gelden voor alle verzekeringen in de categorie Medewerkers. De nieuwe voorwaarden gelden per hoofdpremievervaldatum voor uw verzekering(en).

Algemene wijzigingen

  • De consequenties als er sprake is van fraude zijn toegevoegd in alle polisvoorwaarden. Wij kunnen bijvoorbeeld gemaakte (onderzoeks-)kosten door u laten terugbetalen.
  • Als u geen medewerking verleent aan het vaststellen van de uiteindelijk belanghebbende (UBO), dan kunnen wij uw verzekering opzeggen met een opzegtermijn van 2 maanden. Wij konden per direct opzeggen.
  • Bij het gebruik van uw persoonsgegevens, houden wij ons aan een Gedragscode. Wij houden ons nu aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars. 

Een verschil met de oude gedragscode (Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen) is dat de nieuwe gedragscode alleen voor de verzekeringsbranche geldt en niet voor andere financiële instellingen, zoals banken. Verzekeraars kunnen hiermee beter uitwerken wat de wet- en regelgeving voor gegevensbescherming (AVG) precies betekent voor hen zelf. En wij kunnen ook beter reageren op de veranderingen in de samenleving en klanten beter informeren over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Specifieke wijzigingen

De specifieke wijzigingen per module heeft u bij het verlengingsvoorstel per post ontvangen. De belangrijkste wijzigingen gaan over de manier waarop de premie wordt berekend.

Nieuwe polisvoorwaarden

Maak een keuze uit de polisvoorwaarden op deze pagina en klik op de juiste om deze te downloaden in PDF formaat. 
Check op uw polisblad welke voorwaarden voor u van toepassing zijn. Oude of afwijkende voorwaarden kunt u raadplegen op Mijn TVM.

MedewerkerTotaal

Ziekteverzuim 

Verzuimbegeleiding en -advies

Traumazorg en Interventie

Overige verzekeringen

Collectieve ongevallenverzekering

Schadeverzekering verkeersdeelnemer