Polisvoorwaarden voor particuliere verzekeringen 2021

Op deze pagina leest u de wijzigingen die gelden vanaf 1 januari 2021 voor alle particuliere verzekeringen. De nieuwe voorwaarden gelden per hoofdpremievervaldatum voor uw verzekering(en).

particulier gezin familie scheepvaart

Actuele polisvoorwaarden

Er zijn diverse tekstuele aanpassingen gedaan om de voorwaarden leesbaarder te maken. Ook is een aantal specifieke wijzigingen doorgevoerd. Per verzekering staan hieronder de wijzigingen toegelicht.

Actuele particuliere polisvoorwaarden

Algemene wijzigingen

  • Voor de duidelijkheid is toegevoegd in de polisvoorwaarden dat de verzekering niet geldig is zodra het faillissement van verzekeringnemer is uitgesproken
  • Wij kunnen de polisvoorwaarden niet meer tijdens de looptijd van de verzekering wijzigen. Nu is het alleen mogelijk om per contractvervaldatum de polisvoorwaarden te veranderen.
  • In bijzondere situaties is het mogelijk dat wij de verzekering tijdens de looptijd opzeggen.

Bijzondere gevallen zijn bijvoorbeeld dat wij niet of niet tegen redelijke premie ons tegen bepaalde risico’s kunnen herverzekeren. Of als wetgeving ons verbiedt bepaalde risico’s te verzekeren.

Specifieke wijzigingen per verzekering

Motorrijtuigen (alle producten)

  • De brandstof in het voertuig hoort bij het voertuig en is hiermee ook verzekerd.
  • Als u per ongeluk verkeerde brandstof tankt, dan is de schade die dit veroorzaakt verzekerd.
  • De uitsluiting voor schade tijdens carnaval, stoeten en parades e.d. is aangepast. Wij verzekeren geen schade tijdens carnavalsoptochten en andere feestelijke optochten. Het gebruik van uw personenauto tijdens trouw- of begrafenisstoeten is wel verzekerd.
  • Onder de dekking Rechtsbijstand is duidelijker gemaakt dat het verhalen van schade die is ontstaan terwijl het voertuig geparkeerd stond, is verzekerd.
  • Invordering rijbewijs is volledig uitgesloten. Tot 2021 was dit alleen in geval van stafrechtelijke vervolging uitgesloten.
  • Onder de dekking Schadeverzekering Inzittenden hebben wij de vergoeding voor belangenbehartigers gemaximeerd.
  • Met de dekking Rechtsbijstand is er geen dekking voor verkeersboetes.

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen over uw verzekering? Neem dan contact op met onze afdeling Particulieren of de afdeling Pleziervaart.