Overslaan en naar de inhoud gaan

Polisvoorwaarden voor zakelijke verzekeringen 2021

Op deze pagina leest u de wijzigingen die gelden vanaf 1 januari 2021 voor alle zakelijke verzekeringen. De nieuwe voorwaarden gelden per hoofdpremievervaldatum voor uw verzekering(en).

trucker chauffeur

Actuele polisvoorwaarden

Er zijn diverse tekstuele aanpassingen gedaan om de voorwaarden leesbaarder te maken. Ook is een aantal specifieke wijzigingen doorgevoerd. Hieronder staan de wijzigingen per verzekering toegelicht.

De actuele polisvoorwaarden vindt u hier. 

Algemene wijzigingen 

 • Voor de duidelijkheid is toegevoegd in de polisvoorwaarden dat de verzekering niet geldig is zodra het faillissement van verzekeringnemer is uitgesproken.
 • Het wijzigings- en opzegrecht is nu voor alle zakelijke verzekeringen hetzelfde.
 • Wij kunnen de polisvoorwaarden tijdens de looptijd van de verzekering wijzigen. Dit was al mogelijk in de meeste verzekeringen. Nu geldt dit ook voor de polisvoorwaarden van de Aansprakelijkheidsverzekering Logistiek en Transport (AVL), de Vrachtwagenverzekering (VWV), het MedewerkerTotaalPakket en de Binnenvaartverzekering. Deze konden alleen per hoofdpremievervaldatum aangepast worden.
 • In bijzondere situaties is het mogelijk dat wij de verzekering tijdens de looptijd opzeggen. Dit recht hadden we al in de Aansprakelijkheidsverzekering Logistiek en Transport (AVL), de Vrachtwagenverzekering (VWV), het MedewerkerTotaalPakket (MWT) en de Binnenvaartverzekering. Dit geldt nu ook voor de overige zakelijke verzekeringen.

Bijzondere gevallen zijn bijvoorbeeld dat wij niet of niet tegen redelijke premie ons tegen bepaalde risico’s kunnen herverzekeren. Of als wetgeving ons verbiedt bepaalde risico’s te verzekeren.

Specifieke wijzigingen per verzekering

Motorrijtuigen (alle producten)

 • De brandstof in het voertuig hoort bij het voertuig en is hiermee ook verzekerd.
 • Als u per ongeluk verkeerde brandstof tankt, dan is de schade die dit veroorzaakt verzekerd.
 • De uitsluiting voor schade tijdens carnaval, stoeten en parades e.d. is aangepast. Wij verzekeren geen schade tijdens carnavalsoptochten en andere feestelijke optochten. Het gebruik van vrachtwagen of personenauto tijdens trouw- of begrafenisstoeten is wel verzekerd.
 • Onder de rechtsbijstand geen dekking voor verkeersboetes. 
 • Invordering rijbewijs is volledig uitgesloten. Tot 2021 was dit alleen in geval van stafrechtelijke vervolging uitgesloten.
 • Onder de dekking Rechtsbijstand is duidelijker gemaakt dat het verhalen van schade die is ontstaan terwijl het voertuig geparkeerd stond, is verzekerd.

De dekking Schadeverzekering Inzittenden is volledig aangepast:

 1. Er is alleen dekking voor schade door een verkeersongeval. Ook de schadevergoedingen zijn beperkt. Wel hebben we het verzekerd bedrag verhoogt naar € 2.500.000.
 2. De dekking voor schade in het verkeer, maar ook buiten het verkeer, kan nu eenvoudig geregeld worden op onze nieuwe Goed Werkgeverschapverzekering. Dit geldt voor al uw soorten motorrijtuigen. Wilt u goed verzekerd blijven en hier gebruik van maken? Geef dit dan door aan uw accountteam.

Vrachtwagenverzekering (VWV01012021) 

TVM mag de premie en/of voorwaarden tussentijds aanpassen. Als wij dat doen, laten wij dat 30 dagen voordat de wijziging ingaat weten.

Aansprakelijkheidsverzekering Logistiek

TVM mag de premie en/of voorwaarden tussentijds aanpassen. Als wij dat doen, laten wij dat 30 dagen voordat de wijziging ingaat weten.

Binnenvaartverzekering algemeen

TVM mag de premie en/of voorwaarden tussentijds aanpassen. Als wij dat doen, laten wij dat 30 dagen voordat de wijziging ingaat weten.

Binnenvaart casco

 • Een extra aftrek in verband met ouderdom of gebruik kan ook gelden voor roetfilters en katalysatoren.
 • Bij aanvaringsaansprakelijkheid is schade door het ’werkrisico’ niet verzekerd. Dit risico is verzekerd op een P&I verzekering.
 • Uitgesloten is schade door verontreiniging van eigendommen van anderen. Dit risico is verzekerd op een P&I verzekering.

Binnenvaart rechtsbijstand

Geschillen met arbeids-, detacheringsbureaus / payrollbedrijven die in Nederland zijn gevestigd zijn ook verzekerd.

Brandverzekering Bedrijven

Diefstal van goederen/inventaris vanaf het buitenterrein is niet verzekerd. Dit is duidelijker omschreven.

MedewerkerTotaal-pakket

TVM mag de premie en/of voorwaarden tussentijds aanpassen. Als wij dat doen, laten wij dat 30 dagen voordat de wijziging ingaat weten.

Rechtsbijstand bedrijf

 • Als het rijbewijs wordt ingevorderd dan kunt u geen aanspraak doen op deze verzekering. Tot 2021 was dit alleen uitgesloten als er een stafrechtelijke vervolging was.
 • Geschillen over boetes zijn niet verzekerd.

Collectieve schadeverzekering verkeersdeelnemer

 • Een belangrijke wijziging is dat er voor motorrijtuigen alleen nog dekking is op basis van een verkeersongeval. Schades met of door een motorrijtuig buiten het verkeer (bijvoorbeeld tijdens laden/lossen) kunt u verzekeren met onze nieuwe Goed Werkgeverschapverzekering. 
 • Uitkeringen aan nabestaanden en naaste familie van slachtoffers met ernstig blijvend letsel zijn niet verzekerd.
 • Kosten van belangenbehartigers worden gemaximeerd.
 • Vervalt uw contract in 2021? Dan beëindigen wij uw verzekering en ontvangt u van ons een aanbieding voor de Goed Werkgeverschapverzekering. 

Transportaansprakelijkheid en All-in Verhuizerspolis

Bij cabotage in Duitsland kan uw aansprakelijkheid op basis van Duits recht behandeld worden.

Goederentransport

Als de goederen beschadigd worden door zeewater, dan is dit niet verzekerd.

 

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen over uw verzekering? Neem dan contact op met uw Accountteam of de Ondernemersdesk van TVM.

Hier vindt u onze contactgegevens

Ga terug naar de overzichtspagina wijzingen 2021