Indexering premies

Op deze pagina leest u welke verzekeringspremies geïndexeerd worden.

Premies verhoogd met 0,2%

Voor de bedrijfsrechtsbijstand-, bestel- en vrachtautoverzekeringen is de premie per hoofdpremie-vervaldatum geïndexeerd met 0,2%. Dit percentage is gelijk aan de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De premiebedragen ronden wij af naar beneden op hele bedragen. Doordat de index laag is, kan dit betekenen dat u dezelfde premie blijft betalen.