Gesplitste nota’s

Om u meer inzicht te geven in uw verzekering(en) hebben we de mutaties en prolongatieboekingen gesplitst. U ontvangt vanaf nu bij de prolongatie mogelijk twee nota’s. Eén nota met de prolongatie-boekingen en één nota met de eventuele mutaties in de afgelopen periode. Tot nu toe waren deze nota’s samengevoegd.

De prolongatienota is altijd op de 1e van de maand gedateerd. De datum van de mutatienota is de datum dat deze nota is opgesteld.

Deze splitsing betekent ook een vereenvoudiging van uw administratie.