Contractduur

U leest nu misschien een andere (kortere) contractduur op uw polis.

Verzekeraars hebben afgesproken om een verzekeringspolis na de eerste contracttermijn niet automatisch voor eenzelfde termijn te verlengen. Wij maken hier eerst nieuwe afspraken met u over.

  • Als wij geen nieuwe afspraken met elkaar maken, dan wordt de polis voor een termijn van 12 maanden verlengd. U kunt de verzekering dan op elk moment opzeggen. Hiervoor geldt wel een opzegtermijn van een maand.
  • Als wij wel afspraken gemaakt hebben over een nieuwe contracttermijn dan staat dit op uw polis. U kunt de verzekering dan opzeggen per contractvervaldatum. Hiervoor geldt een opzegtermijn van twee maanden.

Uw verzekeringspolissen zijn aangepast aan deze regeling. Dit betekent dat u nu misschien een andere (kortere) contractduur op uw polis leest.