Ladingschade

Heeft u schade aan een lading die u in opdracht vervoerde? Hier vindt u de stappen die u moet ondernemen bij ladingschade. Neem in ieder geval zo spoedig mogelijk contact op met onze schadespecialisten. 

Ladingschade | TVM verzekeringen

Stap 1. U meldt de ladingschade bij ons

Meld de ladingschade direct bij de schademeldingsdienst:

 • Bij bederfelijke producten.
 • Bij contaminatie van producten.
 • Als sporenonderzoek belangrijk is.
 • Als er een restwaarde onderzocht moet worden.

Heeft u direct hulp nodig? 

Bel dan TVM assistance voor spoedeisende hulpverlening: (0528) 292 911

Wat te doen bij ladingschade:

 • Verzamel de gegevens van alle partijen die belang hebben bij de lading.
 • Schrijf duidelijk op hoe de schade is ontstaan en wat de schade is.

Gebruik het formulier dat op uw situatie van toepassing is:

 1. ladingschadeformulier
 2. ladingschadeformulier uitbesteed vervoer.


Schade melden en het ladingschadeformulier indienen (inclusief vrachtbrieven, handelsfacturen en claimfacturen) kan op verschillenden manieren. U kunt:

 • Het ladingschadeformulier (als de schade nog niet bij ons bekend is) mailen naar smd@tvm.nl;
 • Schade melden en indienen via Mijn TVM;
 • Schade melden via www.mobiel­schademelden.nl (bijvoorbeeld via uw smartphone)*;
 • Of u stuurt het ladingschadeformulier naar TVM verzekeringen, Antwoordnummer 70, 7900 VB in Hoogeveen.


* Via www.mobielschademelden.nl kunt u snel de schade melden. U hoeft ook minder vragen te beantwoorden dan via het papieren schadeformulier. Voeg een overzichtsfoto toe. Eén van beide partijen moet een smartphone met mobiel internet bij zich hebben.

Stap 2. Wij regelen de schade

Wanneer nodig regelen wij een deskundige om de schade zo snel mogelijk vast te stellen. Wij nemen contact op met uw opdrachtgever en andere personen die bij de schade betrokken zijn.

Stap 3. Wij informeren u

We laten u weten wanneer wij het schadebedrag aan u uitbetalen.

Heeft u eerder vragen aan ons? Bel gerust. Het telefoonnummer van de behandelaar staat in de bevestiging die u van ons ontvangt. U kunt ons van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 17.15 uur bereiken.

Tips

 1. Heeft u blikschade door diefstal, inbraak of vandalisme: doe dan altijd aangifte bij de politie en bewaar het bewijs van uw melding.
 2. Zijn er mensen die het ongeluk hebben gezien? Vraag dan ook hun naam, adres en telefoonnummer.
 3. Maak foto’s van de situatie na het ongeluk.