Overslaan en naar de inhoud gaan

Voorkom brand en
ontploffing op uw boot

Met de juiste maatregelen kunt u uw boot, de passagiers en uzelf beschermen tegen een brand of ontploffing aan boord. Benieuwd wat u kunt doen? U leest op deze pagina welke maatregelen u kunt nemen.

Voorkom brand en ontploffing op je boot

Maatregelen  

Een brand heeft zuurstof, warmte en brandstof nodig. Dus als u brand op uw boot wilt voorkomen, kunt u deze elementen ontzeggen. Gaat uw boot in de winterstalling? Verwijder dan alle gasflessen, losse benzinetanks en/of dieseltanks, en eventueel andere licht ontvlambare stoffen (zoals verf en spuitbussen). Plaats deze op een veilige plek tijdens het varen. Vergeet niet om de stroom (boordnet en walaansluiting) af te sluiten.

Wanneer u een nieuwe gasfles aansluit, controleer deze dan altijd op eventuele lekken, bijvoorbeeld met zeepsop of een lekzoekspray. Plaats (lege) gasflessen en benzinetanks in een gasbun of flessenkast en zorg ervoor dat ruimtes met brandstoffen en licht ontvlambare stoffen goed worden geventileerd. Laat uw gasinstallatie ook elke 3 jaar controleren door bedrijven met het Certificaat Gastechniek, die wettelijk erkend zijn om de gasinstallatie op uw boot te inspecteren. Na de inspectie ontvangt u een bewijs met een uniek nummer dat verwijst naar het uitvoerende bedrijf. Een lijst met erkende bedrijven is te vinden op hiswa.nl/vind-een-bedrijf.

Zorg ook voor regelmatige controle van uw accu's en zorg ervoor dat ze volledig zijn opgeladen, om schade te voorkomen. U kunt de accu's eventueel meenemen naar huis voor controle en onderhoud.

Mocht er toch brand uitbreken, dan wilt u hiervan snel op de hoogte zijn en actie kunnen ondernemen. Daarom is het belangrijk om tijdig de batterijen van CO2- en rookmelders te vervangen en de blusmiddelen te controleren. Laat blusmiddelen eens in de 3 jaar controleren door een gecertificeerd bedrijf. Tussendoor kunt u zelf de manometer (drukmeter) controleren: als de naald in het groene gebied staat, is er voldoende druk om de blusser te gebruiken. Controleer ook het vat op uitwendige schade. Markeer de kortste vluchtroute met stickers op kruiphoogte, zodat iedereen deze kan volgen in geval van brand. Instrueer de opvarenden vooraf over wat ze moeten doen bij een mogelijke brand.

Checklist brand en ontploffing voorkomen 

 • Verwijder gasflessen, losse benzinetanks of dieseltanks van boord
 • Sluit boordnet en walaansluiting af
 • Check regelmatig of er lekkage is in de brandstoftank en -leidingen
 • Controleer net aangesloten gasflessen altijd op lekken met behulp van zeepsop en/of lekzoekspray
 • Sla licht ontvlambare stoffen (verf, spuitbussen) op een veilige plaats op
 • Zorg dat (lege) gasflessen en benzinetanks in een gasbun of flessenkast staan
 • Zorg voor goede ventilatie in ruimtes met brandstoffen en licht ontvlambare stoffen 
 • Zorg voor regelmatige controle en/of onderhoud aan boord of neem, als dat mogelijk is, de accu's van boord en voer controle en/of onderhoud bijvoorbeeld thuis uit
 • Zorg dat de accu's volledig zijn opgeladen. Onvoldoende lading veroorzaakt schade aan de accu's
 • Vervang de batterijen van CO2- en rookmelders
 • Bepaal de kortste vluchtroute en markeer deze met stickers op kruiphoogte
 • Instrueer opvarenden wat ze moeten doen bij een eventuele brand
 • Controle blusmiddelen. Laat blusmiddelen eens in de 3 jaar controleren door een gecertificeerd bedrijf Tussendoor kan je zelf de manometer (drukmeter) checken: staat de naald in het groen, dan is er voldoende druk om de blusser leeg te spuiten. Controleer ook het vat op uitwendige schade
 • Controle gasinstallatie. Bedrijven met het Certificaat Gastechniek zijn wettelijk erkend om de gasinstallatie op uw boot te controleren. Zo’n controle is eens in de 3 jaar nodig. Na de inspectie krijgt u een bewijs met een uniek nummer, dat verwijst naar het bedrijf dat de controle heeft uitgevoerd. Een lijst met erkende bedrijven vindt  u op hiswa.nl/vind-een-bedrijf
 • Controleer en isoleer elektrische verbindingen

Wat te doen tijdens een brand 

Als er een brand ontstaat wilt u snel en effectief kunnen handelen. Weet daarom vooraf hoe u moet handelen. Ken uw blusmiddelen en weet hoe u opvarenden kan instrueren.  

 • Alarmeer de opvarenden 
 • Zet de motor uit
 • Sluit de toevoer van de brandstof af en draai de gastoevoer dicht
 • Bij gebruik van een handbrandblusser. Test eerst de blusser met een ‘proefschot’
 • Doe nylon kledingstukken uit
 • Trek een kledingstuk aan met lange mouwen (geen nylon). Ter voorkoming van brandwonden aan de armen
 • Blijf laag als u de brand benadert. Dit voorkomt het inademen van de rook
 • Blus het oppervlak van de brand van voor naar achteren. Wanneer mogelijk, doe dit met de wind mee. De vuurhaard moet rechtstreeks worden geblust. Tenzij het een vloeistof brand is
 • Blijf na het blussen goed uitkijken voor eventuele herontsteking van de brand

Brochures van onze partners 

In de brochure 'Brandveilig, een veilig idee' leest u meer over de brand aan boord en wat u kunt doen om dit te voorkomen. 

Bekijk de brochure 

Samenwerkingsverband Varen doe je samen! heeft ook een brochure uitgebracht rondom het thema brand en ontploffing. 

Bekijk de brochure 

Veilig en voorbereid het water op 

Wilt u helemaal zorgeloos het water op? Vergeet dan niet uw boot te verzekeren. Waar u ook vaart. Met een bootverzekering van TVM bent u altijd uitgebreid verzekerd. Benieuwd wat u nog meer kunt doen om de veiligheid te waarborgen? Kijk dan verder bij onze preventietips.