Overslaan en naar de inhoud gaan

Voorkom brand en
ontploffing op je boot

Met de juiste maatregelen kun je je boot, de passagiers en jezelf beschermen tegen een brand of ontploffing aan boord. Ben je benieuwd wat je kan doen? Je leest op deze pagina welke maatregelen je kan nemen. 

Voorkom brand en ontploffing op je boot

Maatregelen  

Een brand heeft zuurstof, warmte en brandstof nodig. Dus wil je brand voorkomen op je boot? Ontneem dit dan. Gaat je boot in de winterstalling? Verwijder dan alle gasflessen, losse benzinetanks en/of dieseltanks en verwijder ook eventueel andere licht ontvlambare stoffen (zoals verf en spuitbussen). Plaats dit tijdens het varen op een veilig plaats. Sluit tot slot de stroom (boordnet en walaansluiting) af. 

Sluit je een nieuwe gasfles aan? Controleer deze dan altijd op eventuele lekken. Bijvoorbeeld met zeepsop of een lekzoekspray. Plaats (lege) gasflessen en benzinetanks in een gasbun of flessenkast en zorg dat ruimtes met brandstoffen en licht ontvlambare stoffen goed worden geventileerd. Laat je gasinstallatie ook elke 3 jaar controleren. Bedrijven met het Certificaat Gastechniek zijn wettelijk erkend om de gasinstallatie op jouw boot te controleren. Na de inspectie krijg je een bewijs met een uniek nummer, dat verwijst naar het bedrijf dat de controle heeft uitgevoerd. Een lijst met erkende bedrijven vind je op hiswa.nl/vind-een-bedrijf

Zorg verder voor regelmatige controle van de accu’s. Zorg dat ze volledig zijn opgeladen. Ze kunnen anders namelijk schade oplopen. Je kunt de accu’s ook meenemen naar huis, zodat je daar een controle en/of onderhoud uit kan voeren.  

Als er toch brand uitbreekt wil je hier snel van op de hoogte zijn en het verhelpen. Vervang daarom tijdig de batterijen van CO2- en rookmelders en controleer de blusmiddelen. Laat blusmiddelen eens in de 3 jaar controleren door een gecertificeerd bedrijf. Tussendoor kan je zelf de manometer (drukmeter) checken: staat de naald in het groen, dan is er voldoende druk om de blusser leeg te spuiten. Controleer ook het vat op uitwendige schade. Bepaal de kortste vluchtroute en markeer deze met stickers op kruiphoogte zodat iedereen deze kan volgen. Instrueer opvarenden vooraf wat ze moeten doen bij een eventuele brand. 

Checklist brand en ontploffing voorkomen 

 • Verwijder gasflessen, losse benzinetanks of dieseltanks van boord
 • Sluit boordnet en walaansluiting af
 • Check regelmatig of er lekkage is in de brandstoftank en -leidingen
 • Controleer net aangesloten gasflessen altijd op lekken met behulp van zeepsop en/of lekzoekspray
 • Sla licht ontvlambare stoffen (verf, spuitbussen) op een veilige plaats op
 • Zorg dat (lege) gasflessen en benzinetanks in een gasbun of flessenkast staan
 • Zorg voor goede ventilatie in ruimtes met brandstoffen en licht ontvlambare stoffen 
 • Zorg voor regelmatige controle en/of onderhoud aan boord of neem, als dat mogelijk is, de accu's van boord en voer controle en/of onderhoud bijvoorbeeld thuis uit
 • Zorg dat de accu's volledig zijn opgeladen. Onvoldoende lading veroorzaakt schade aan de accu's
 • Vervang de batterijen van CO2- en rookmelders
 • Bepaal de kortste vluchtroute en markeer deze met stickers op kruiphoogte
 • Instrueer opvarenden wat ze moeten doen bij een eventuele brand
 • Controle blusmiddelen. Laat blusmiddelen eens in de 3 jaar controleren door een gecertificeerd bedrijf Tussendoor kan je zelf de manometer (drukmeter) checken: staat de naald in het groen, dan is er voldoende druk om de blusser leeg te spuiten. Controleer ook het vat op uitwendige schade
 • Controle gasinstallatie. Bedrijven met het Certificaat Gastechniek zijn wettelijk erkend om de gasinstallatie op jouw boot te controleren. Zo’n controle is eens in de 3 jaar nodig. Na de inspectie krijg je een bewijs met een uniek nummer, dat verwijst naar het bedrijf dat de controle heeft uitgevoerd. Een lijst met erkende bedrijven vind je op hiswa.nl/vind-een-bedrijf
 • Controleer en isoleer elektrische verbindingen

Wat te doen tijdens een brand 

Als er een brand ontstaat wil jij snel en effectief kunnen handelen. Weet daarom vooraf hoe je moet handelen. Ken je blusmiddelen en weet hoe je opvarenden kan instrueren.  

 • Alarmeer de opvarenden 
 • Zet de motor uit
 • Sluit de toevoer van de brandstof af en draai de gastoevoer dicht
 • Bij gebruik van een handbrandblusser. Test eerst de blusser met een ‘proefschot’
 • Doe nylon kledingstukken uit
 • Trek een kledingstuk aan met lange mouwen (geen nylon). Ter voorkoming van brandwonden aan de armen
 • Blijf laag als je de brand benadert. Dit voorkomt het inademen van de rook
 • Blus het oppervlak van de brand van voor naar achteren. Wanneer mogelijk doe je dit met de wind mee De vuurhaard moet rechtstreeks worden geblust. Tenzij het een vloeistof brand is
 • Blijf na het blussen goed uitkijken voor eventuele herontsteking van de brand

Brochures van onze partners 

In de brochure 'Brandveilig, een veilig idee' lees je meer over de brand aan boord en wat je kan doen om dit te voorkomen. 

Bekijk de brochure 

Samenwerkingsverband Varen doe je samen! heeft ook een brochure uitgebracht rondom het thema brand en ontploffing. 

Bekijk de brochure 

Veilig en voorbereid het water op 

Wil jij helemaal zorgeloos het water op? Vergeet dan niet je boot te verzekeren. Waar je ook vaart. Met een bootverzekering van TVM ben je altijd uitgebreid verzekerd. Benieuwd wat je nog meer kan doen om de veiligheid te waarborgen? Kijk dan verder bij onze preventietips.