Overslaan en naar de inhoud gaan

Verkeersborden op het water

Bij het behalen van het theorie-examen van uw autorijbewijs heeft u veel verschillende verkeersborden leren kennen. Maar de verkeersborden op het water zien er net even wat anders uit... Wilt u gevaarlijke situaties (en boetes) voorkomen? Lees dan snel verder om erachter te komen wat de belangrijkste verkeersborden op het water zijn.

Verkeersborden op het water | tvm verzekeringen

Verbodsborden 

Een verbodsbord is te herkennen aan de rode kleur en en - in de meeste gevallen- een streep. Dit kan zowel een schuine streep van linksboven naar rechtsonder als een horizontale streep door het midden zijn. Dit zijn de meest voorkomende / belangrijkste verbodsborden op het water. 

1. Verboden in of uit te varen 

verkeersbord water verboden in of uit te varen

Het ‘verboden in of uit te varen’ bord komt zowel voor in rechthoekige als ronde vorm. Het bord is rood en heeft een witte streep. Het bord geldt voor de vaarrichting waarop u het tegenkomt. 

2. Verboden hinderlijke waterbewegingen te maken

verkeersbord water

Dit bord ziet u meestal bij bruggen, jachthavens of werkzaamheden aan de oevers. De bedoeling is om zo min mogelijk golfslag te veroorzaken door op een gematigde en ongewijzigde vaarsnelheid langs te varen. 

3. Verboden buiten de aangegeven begrenzing te varen 

verkeersbord water

 

Dit bord geeft aan dat er binnen deze twee borden gevaren dient te worden. De witte kant markeert de kant waar je wel mag varen en rode kant waar je niet mag varen. 

4. Verboden voor kleine schepen

verkeersbord water

Dit bord geeft aan dat de komende vaarweg alleen toegankelijk is voor grotere schepen. Alle schepen met een lengte van minder dan 20 meter mogen hier niet varen. 

5. Verplicht bijzonder op te letten 

verkeersbord water

Op zichzelf staand betekent dit bord niet zoveel, behalve dat het de schipper er op attent maakt dat er een bijzondere situatie aankomt. Het bord zal dan ook altijd van een begeleidend onderbord zijn voorzien. 

Beperkingsborden 

1. Beperkte waterdiepte 

verkeersbord water

Dit bord geeft aan wat de waterdiepte is op de betreffende plek in het aantal meters. Dit is voornamelijk belangrijk voor boten met een diepe kiel of zwaard. Let hierbij wel op of het waterpeil niet lager is dan normaal! 

2. Beperkte doorvaarthoogte 

verkeersbord water

Dit bord geeft aan wat de maximale doorvaarthoogte is. Dit is vaak het geval bij een brug. Is de hoogte van uw schip minder dan het aangegeven getal op het bord, dan zijn er geen problemen. Let hierbij wel op of het waterpeil niet hoger is dan normaal! 

Gebodsborden 

1. Invaren of uitvaren toegestaan 

 verkeersbord water

Dit bord geeft expliciet aan dat in- of uitvaren op deze waterweg is toegestaan. 

2. Toestemming ligplaats te nemen 

 verkeersbord water

Dit bord geeft aan dat schepen op deze plek mogen ankeren of aanmeren. Het bord geldt alleen voor de zijde waar deze is geplaatst. 

3. Toestemming om aan te meren 

verkeersbord water 

Dit bord geeft aan dat schepen op deze plek mogen aanmeren. Dit geeft dus niet aan dan een schip hier mag ankeren. 

Meer verkeersborden op het water 

Er zijn natuurlijk nog veel meer verkeersborden te vinden op het water. Een volledig overzicht vindt u bijvoorbeeld op scheepvaartbord.nl en binnenvaartkennis.nl