Wet Arbeidsmarkt in Balans

Leestijd 3 minuten

28 januari 2020

Op 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. Dit kan gevolgen hebben voor u als werkgever.

De WAB introduceert WW-premiedifferentiatie

Als gevolg van de WAB is de berekening van de WW-premie die u als werkgever moet afdragen over het loon van uw werknemers veranderd. De WAB introduceert namelijk de WW-premiedifferentiatie. Dat wil zeggen dat voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd een lagere WW-premie geldt dan voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Het doel van de overheid is om flexibele- en tijdelijke arbeidscontracten duurder te maken en vaste arbeidscontracten goedkoper. De overheid hoopt op deze manier dat werkgevers meer vaste arbeidscontracten zullen aanbieden.

Wanneer geldt de lage WW-premie

De lage WW-premie geldt:

  • Voor werknemers met een schriftelijke én ondertekende arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
  • Voor werknemers met een schriftelijke én ondertekende oproepovereenkomst, maar waarbij er wel sprake is van een vaste arbeidsomvang per jaar.

Voor alle andere arbeidsovereenkomsten geldt de hoge WW-premie.

Het verschil in premiehoogte

De komst van de WAB betekent dus dat de hoogte van de WW-premie niet meer per sector wordt vastgesteld, maar dat deze afhankelijk is van wat voor arbeidsovereenkomst u met uw werknemer heeft. Voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en oproepovereenkomsten moet 7% worden afgedragen en voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd 2%. Het verschil in premie is dus 5%.

Wat betekent dit voor u als werkgever?

Omdat het regelmatig voorkomt dat er feitelijk sprake is van een vast dienstverband, maar er geen schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is ondertekend, is er een regeling afgesproken die tot 1 april 2020 geldt. 

Als uw werknemer voor 1 januari 2020 voor onbepaalde tijd in dienst was, maar de arbeidsovereenkomst niet schriftelijk en ondertekend is, dan hoeft u geen nieuwe arbeidsovereenkomst op te stellen.

Het is voldoende als u een aanvulling bij de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst maakt waaruit blijkt dat uw werknemer al voor 1 januari 2020 voor onbepaalde tijd in dienst was. Deze aanvulling moet dan wel door zowel u als uw werknemer worden ondertekend.

Als er helemaal geen schriftelijke arbeidsovereenkomst is opgesteld, dan zal dat alsnog moeten gebeuren. Hieruit zal moeten blijken dat uw werknemer al voor 1 januari 2020 voor onbepaalde tijd in dienst was. Deze moet dan uiteraard ook door zowel u als uw werknemer ondertekend worden. Als er niet voor 1 april 2020 aan deze voorwaarden is voldaan en de arbeidsovereenkomst met uw werknemer blijft bestaan, dan betaalt u alsnog (met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020) de hoge WW-premie.

Overige verplichtingen vanuit de WAB

De WAB zorgt er ook voor dat u als werkgever verplicht bent om een kopie van de arbeidsovereenkomst op te nemen in de loonadministratie. Daarnaast moet u op de loonstrook vermelden of er sprake is van een arbeidsovereenkomst waarvoor de lage premie geldt.

Vragen?

Heeft u een Rechtsbijstandverzekering Bedrijven bij TVM en heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op:

(0528) 29 24 16 

rechtsbijstandbedrijf@tvm.nl