Nieuwe werkwijze bij averij op het water

Leestijd 2 minuten

Per 17 augustus 2020 is niet langer de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) het aanspreekpunt voor hulp wanneer bijvoorbeeld uw watervoertuig motorschade heeft of wanneer u aan de grond bent gelopen. Indien er geen noodvoorziening kan worden getroffen, en andere watersporters zijn niet beschikbaar, dient u zelf een hulpdienst te benaderen. Het gaat hierbij om gevallen waarbij géén acuut gevaar is voor personen of vaartuigen. Is er gevaar? Bel dan de KNRM.
 
In het verleden werd de KNRM vaak als eerste aanspreekpunt benaderd voor elk type averij. Vanuit de KNRM werd dan de hulpactie vanuit de eigen organisatie gecoördineerd. Het onderscheid in spoedeisende en minder urgente hulp kan het best worden vergeleken met situaties in het dagelijks verkeer: als elke seconde telt belt u het alarmnummer, zo niet dan belt u de wegenwacht.
 
Hiermee zal de KNRM worden ontlast en komt de hulpvraag direct waar deze wordt opgepakt. Dat betekent voor een hulpbehoevende schipper dat deze, afhankelijk van het vaargebied, de hulpverlener selecteert welke het meest geschikt is en deze zelf benadert. De lijst is beschikbaar via de website van de kustwacht http://www.kustwacht.nl/hulp. De in deze lijst genoemde hulpverleners werken volgens vaste afspraken en het gebruik hiervan voorkomt onnodig tijdverlies of extra kosten.
 
Wij adviseren deze lijst te printen en aan boord te bewaren op een snel toegankelijke locatie. Er wordt van de watersporters verwacht om voorbereid het water op te gaan en dus te weten wat te doen als maritieme assistentie nodig is. Een goede voorbereiding kan een hoop ellende besparen.
 
De kosten voor berging en hulpverlening vallen binnen TVM in veel gevallen binnen uw polisdekking. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden zodat u vooraf goed op de hoogte bent. 
 
Slaagt u er niet in om een hulpverlener te benaderen óf is er sprake van een noodsituatie? Neem dan alsnog contact op met de KNRM. Alarmnummer 0900-0111 of VHF kanaal 16.