De veranderende rol van coöperaties

Leestijd 3 minuten
Martin Duvivier
Martin Duvivier voorzitter Raad van Commissarissen

September 2020

De moderne maatschappij verandert snel en continu. Daarmee verandert automatisch ook de rol van coöperaties. Maar ze voorzien onverminderd in een behoefte. Martin Duvivier, voorzitter van de Raad van Commissarissen, deelt zijn visie hierover.

1. Je bent thuis in de wereld van verzekeraars. Waarin is TVM als coöperatie in jouw ogen onderscheidend?

“De coöperatie heeft voor een verzekeraar een bijzondere mix van kenmerken. De leden zijn allemaal ondernemers, zijn allemaal afkomstig uit de logistiek- en transportsector en de betrokkenheid en inbreng is uitzonderlijk hoog. Bovendien is mede door de eigen bedrijfservaring er veel gevoel bij de bedrijfsvoering van de coöperatie en zijn er goede inhoudelijke discussies en suggesties voor verbeteringen.”

2. Wat vind jij persoonlijk een mooi voorbeeld van de meerwaarde van de coöperatie?

“Er zijn de afgelopen jaren diverse goede voorbeelden geweest van de meerwaarde van de coöperatie. Laat ik er twee uitlichten. De collectieve claim tegen het truckkartel is een goed voorbeeld van samen sterker zijn. Een ander voorbeeld is de Brexit. Leden wilden binnen de coöperatie de eigen kennis en ervaring met anderen delen. Dat was een mooi voorbeeld van elkaar helpen en ondersteunen.”

3. Coöperatie is binnen TVM ook een gevoel: Wij zijn er voor onze klanten. Hoe zou jij het coöperatiegevoel willen omschrijven?

"Het coöperatiegevoel is vooral: met elkaar, voor elkaar. Dat sluit ook naadloos aan bij de ontstaansgeschiedenis van TVM. Opgericht voor de leden, door de leden. Het bijzondere is dat het belang van de klanten vanzelfsprekend is binnen een coöperatie en er bijvoorbeeld geen afleiding is in de vorm van korte termijn aandeelhoudersbelangen of korte termijn winsten. Klantbelang staat voorop.”

4. We leven tegenwoordig in een sterk geïndividualiseerde samenleving. Wat betekent dat voor de rol van een coöperatie?

“De invloed van traditionele instituties neemt natuurlijk af en de maatschappij is steeds diverser, maar de maatschappelijke participatie blijft overeind. Individueel kunnen keuzes dus steeds meer verschillen, maar de behoefte en bereidheid om collectief van betekenis te zijn en elkaar te steunen blijft. Dat was tijdens de coronacrisis ook goed merkbaar. Er ontstonden diverse eigentijdse initiatieven om elkaar te helpen. Ook vanuit onze ledenkring werd hieraan bijgedragen. De coöperatie zal dus moeten blijven moderniseren en inspelen op de veranderende en meer diverse behoefte aan samenwerking en betrokkenheid.”

5. Hoe kan TVM als coöperatie in de toekomst nog meer betekenen?

“TVM kan bij de ontwikkeling nog meer het moderne communitydenken implementeren. De organisatie van de coöperatie is nu nog centraal aangestuurd en ingericht. Vanuit de individuele behoefte, kennis en ervaring kan er echter ook meer behoefte zijn om op specifieke onderwerpen of vanuit een regio als leden onderling te sparren. Daarnaast kunnen leden ook van elkaar leren door de kennis en ervaring met elkaar te delen, bijvoorbeeld op het gebied van preventie, veiligheid en schadelastbeheersing. De coöperatie is dan niet meer de afzender of de regisseur, maar meer de facilitator. Dat past ook prima bij de aard van de coöperatie. Immers, TVM is van de leden zelf.”