Verlopen rijbewijs en code 95 blijven nog even geldig

Keuringen en nascholing voor code 95-certificaten zijn mogelijk. Maar door de drukte lukt het nog niet om alle rijbewijzen en certificaten weer binnen de normale doorlooptijden af te wikkelen. Daarom geldt een tijdelijke Europese regeling voor rijbewijzen en certificaten. 

Update 02-03-2021

De Europese Commissie heeft een nieuwe regeling getroffen voor verlopen rijbewijzen, code 95 en andere bewijzen en certificaten in het beroepsvervoer. Deze nieuwe regeling gaat in op 6 maart 2021, met terugwerkende kracht tot 1 september 2020.

Hiermee komt de door verzekeraars getroffen coulanceregeling voor onder andere verlopen rijbewijzen en code 95 te vervallen. Deze was sinds 19 januari 2021 van kracht.

Meer weten? Bekijk de onderstaande informatie:

- rijksoverheid.nl - Nieuwe regels geldigheid rijbewijzen en code 95

- tweedekamer.nl - Toelichting op Europese regeling (brief aan Tweede Kamer)

- verzekeraars.nl - Themapagina coronavirus