Corona en uw verzekeringen

De uitbraak van het coronavirus leidt tot verschillende vraagstukken op het gebied van de risico’s die u loopt als ondernemer en de dekking die de verzekeraar biedt voor deze gebeurtenissen. We geven u enkele handvatten om te voorkomen dat er risico’s ontstaan voor transportondernemers en hun medewerkers. 

weg water corona | Tvm verzekeringen

Richtlijnen en actuele situatie: volg de site van RIVM

Voor de actuele situatie, algemene informatie over het virus, passende hygiënemaatregelen en de richtlijnen die het RIVM opstelt, is het advies om de website van het RIVM goed te volgen.

Neem geen risico met de gezondheid van uw medewerkers

 • Neem de (wettelijke) zorgplicht voor medewerkers in acht. Neem passende maatregelen zodat uw medewerkers veilig hun werk kunnen doen en geef instructies hoe zij veilig en gezond kunnen werken. Ook het verstrekken van beschermingsmiddelen valt hieronder.
 • Breng uw medewerkers niet in gevaar. Ga niet rijden in een gebied met een negatief reisadvies (code rood). Verplicht uw medewerkers niet om hier te rijden. Voor gebieden waar code oranje geldt, moet de reis noodzakelijk zijn.

Ziekte en quarantaine

 • Met de vrachtwagenverzekering bent u verzekerd voor quarantainekosten, maar er moet dan wel sprake zijn van ziekte van de chauffeur of een ongeval. U bent niet verzekerd als de kosten van tevoren te voorzien/voorkomen waren.
 • U mag medewerkers alleen ziek melden via de ziekteverzuimverzekering als er ook echt sprake is van ziekte. De bedrijfsarts zal vaststellen of er sprake is van ziekte en voor welk percentage.
 • Verplichte quarantaine valt niet onder ‘ziek zijn’.

Voorkom vertraging en bederfschade

Het oplopen van schade is vervelend voor u en voor uw opdrachtgever. Daarom hanteren wij bij TVM het uitgangspunt; voorkomen is beter dan genezen. Een zorgvuldige voorbereiding kan schade en vertraging voorkomen. Enkele tips:

 1. Check voor vertrek of er vertragingen zijn, bijvoorbeeld bij grensposten en besmette gebieden. Plan het vervoer via een andere route of op een ander moment indien het risico op bederf en of vertragingsschade te voorzien is.
 2. Check of u kunt laden en lossen (openingstijden, wegafsluitingen etc) en wat de aanvullende (hygiëne)maatregelen zijn op de bestemming. Volg eventuele instructies van uw opdrachtgever op.
 3. Vraag vooraf om instructies van uw opdrachtgever in geval van onvoorziene omstandigheden en indien u de goederen niet op tijd kunt afleveren.
 4. Als uw chauffeur niet bij het laden of lossen aanwezig kan zijn en daardoor geen controle kan doen op de vracht, dan moet hij/zij hiervan een aantekening maken op de vrachtbrief.
 5. De vervoerscondities bepalen dat de vervoerder alleen aansprakelijk is voor materiële schade aan de goederen. Dit is ook wat de verzekering maximaal vergoed. Andere schadecomponenten, zoals bedrijfsstilstand door het niet kunnen leveren van goederen, zijn niet verzekerd.
 6. Voor verzekeringsdekking moet de schade voldoen aan het criterium van een onzekere gebeurtenis. Wanneer u bij vertrek al weet dat u/ uw chauffeur geweerd gaat worden, is er geen sprake meer van een onzekere gebeurtenis. Dan keert de verzekering niet uit. Dit geldt ook als tijdens de rit duidelijk wordt dat er problemen kunnen ontstaan op de bestemming; indien mogelijk moet het transport dan stopgezet of omgeleid worden.

Twijfel over een specifieke situatie?

Omdat er veel verschillende situaties zijn, staan wij voor u klaar om u te voorzien van advies. Neem gerust contact op met uw accountteam om uw persoonlijke situatie te bespreken.