Wat betekent de AVG voor u als klant van TVM?

TVM is transparanter en duidelijker over welke persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van haar dienstverlening. Ook zijn we duidelijk over op welke manier u als klant uw rechten kan uitoefenen.

Persoonsgegevens

TVM heeft verschillende doelen en verwerkingen. Het is mogelijk dat we in de toekomst persoonsgegevens om die reden minder (intern) gaan uitwisselen of delen, omdat dit niet past bij het oorspronkelijk doel van verkrijgen van de gegevens.

TVM mag alleen gegevens verwerken (o.a. ontvangen) die noodzakelijk zijn voor het doel. Wilt u alleen de (persoons)gegevens sturen waar naar gevraagd wordt? Zo worden alleen persoonsgegevens vastgelegd die wij mogen verwerken. In veel gevallen mogen wij bijvoorbeeld geen burgerservicenummers verwerken. In deze gevallen vragen we u alvast deze nummers zwart te maken.

Beveiliging

TVM geeft nog meer aandacht aan de beveiliging van de data. Dit betekent onder andere dat we bepaalde documenten niet langer via de mail aan u sturen, maar via uw Mijn TVM-account beschikbaar stellen. De Verzuimmodule binnen Mijn TVM maakt al gebruik van een dubbele inlogmethode. Met een wachtwoord in combinatie met een unieke eenmalige code krijgt u toegang tot uw gegevens.

Bewaartermijnen

TVM gaat strikter de bewaartermijnen naleven. Dit betekent dat als TVM geen doel meer heeft om gegevens langer te bewaren. Hierdoor loopt u als klant ook minder risico dat gegevens voor andere doelen worden gebruikt, worden gedeeld met derden of mogelijk orden gelekt/gehackt.