Wat betekent de AVG voor u als ondernemer?

De wet eist een inspanning. U moet kunnen aantonen dat u er alles aan hebt gedaan om de privacy te waarborgen. In de praktijk betekent dat: ICT-systemen op orde, beveiliging van computers en telefoons, contracten sluiten met derden over uitwisseling van gegevens, vastleggen wie in de organisatie de persoonlijke gegevens mag inzien en behandelen en instructie van alle personeelsleden.  

Stel, u maakt gebruik van een TMS-systeem waarin u de gegevens van de bezorger aan de ontvanger stuurt. Wat gebeurt er met die gegevens en kunnen die de privacy van de bezorger niet schaden? U zult daar gericht aandacht aan moeten schenken. Denk ook aan persoonsgebonden bestuurderskaarten en digitale tachografen. Hoe zit het met het uitlezen daarvan en de bescherming van de privacygevoelige gegevens die hieruit voortkomen?

Geldt de AVG ook voor de 'kleine’ ondernemer?

In principe geldt de AVG voor alle organisaties die persoonsgegevens verwerken. De impact is wel afhankelijk van de manier waarop data worden verwerkt, de omvang van de data en de grootte van de organisatie. Zo heeft u waarschijnlijk ook te maken met personeel, debiteuren en crediteuren en natuurlijk uw klanten en opdrachtgevers.

Er zijn zeker ook voordelen aan een goede databescherming. Dit draagt bij aan het vertrouwen van uw klanten.