Cyber­verzekering

Wat doet u als uw Warehouse Management Systeem uren niet toegankelijk is door een DDos aanval? Voor de kosten die ontstaan door zo’n aanval kunt u een Cyberverzekering afsluiten. TVM biedt hiervoor een goede oplossing. Bel of mail onze Ondernemersdesk voor een vrijblijvend gesprek. Wij bespreken alle mogelijkheden van de Cyberverzekering die voor u belangrijk zijn en rekenen de premie voor u uit.

Cyberverzekering: via intermediair Chubb

Een DDos aanval is slechts een van de cyberrisico’s voor uw bedrijf. Ook datalekken, ransomware en hackers kunnen schade brengen aan de continuïteit van uw bedrijf. Als u of uw bedrijf betrokken raakt bij een cyberincident dan biedt de Cyberverzekering via TVM intermediair bij Chubb de meest complete dekking. Aansprakelijkheid, eigen schade en ook de kosten voor crisismanagement diensten zijn dan gedekt.

Dekking Cyberverzekering

  • Eigen schade: schade die u zelf lijdt door een cyberincident. Bijvoorbeeld de kosten door een datalek of de bedrijfsschade wegens het stilvallen van activiteiten. De verzekering dekt ook de kosten die worden gemaakt om data te reconstrueren
  • Crisismanagement: snel weer verder als er een crisis is. Denk aan opstarten van de telefooncentrale. Chubb werkt met Crawford (& Company), marktleider in crisismanagement, die verzekerden van Chubb 24/7 wereldwijd één aanspreekpunt biedt.
  • Aansprakelijkheid: denk aan verlies van persoonsgegevens en vertrouwelijke bedrijfsgegevens

Doet zich een cyberincident voor, dan kunnen verzekerden rekenen op volledige crisisbegeleiding door Crawford. Afhankelijk van het soort incident kan Crawford zich beroepen op een groot netwerk van gespecialiseerde bedrijven, waaronder IT forensische onderzoekers, PR experts, juridische teams en fraudespecialisten.

Cyberverzekering: Gratis veiligheidsscans

Met de Cyberverzekering kunt ook gebruik maken van ondersteunende oplossingen en diensten, zoals een risicobeoordeling en gratis Chubb Cyber Security Scan(s). Hiermee krijgt u inzicht in de specifieke risico’s voor uw bedrijf. U krijgt aanbevelingen om deze risico’s te beperken. Dit gaat verder dan alleen de ICT-risico’s. Ook risico’s rond uw personeel, processen en procedures worden in kaart gebracht.