Collectieve
ongevallen­verzekering

Met de Collectieve ongevallenverzekering van TVM krijgt u een eenmalige uitkering wanneer uw medewerker door een ongeval blijvend invalide raakt of overlijdt. Onze Ondernemersdesk helpt u graag bij het afsluiten. 

Collectieve ongevallenverzekering - vrachtwagen | TVM verzekeringen

Wat is verzekerd met de Collectieve ongevallenverzekering

  • Blijvende invaliditeit door een ongeval: 2 keer het jaarloon van de medewerker
  • Overlijden door een ongeval: het jaarloon van de medewerker

 

Voordelen van verzekeren bij TVM

  • Voldoet aan de CAO voor het beroepsgoederenvervoer
  • Medewerkers die minder dan een jaar in dienst zijn, vallen ook onder de dekking
  • 24/7 dekking, dus ook buiten werktijd
Collectieve ongevallenverzekering - vrachtwagen | TVM verzekeringen

Wat u moet weten

  • Deze verzekering voldoet aan de CAO voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen
  • Het verzekerde jaarloon is maximaal de uitkeringsgrens volgens de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)
  • De dekking geldt ook als de betreffende medewerker minder dan een jaar bij u werkt
  • Er geldt geen eigen risico
  • Bij blijvende invaliditeit wordt een percentage van het jaarloon uitgekeerd. Dit percentage hangt af van het percentage blijvende invaliditeit