Overslaan en naar de inhoud gaan

Vaartuigschade melden

Heeft u schade aan uw binnenvaartschip of pleziervaartuig? Of zelf schade aan derden veroorzaakt? Neem zo snel mogelijk contact op.

Schade melden scheepvaart: we helpen u

Het is van belang dat u iedere schade zo snel mogelijk bij ons meldt. Zodat wij u snel en vakkundig kunnen helpen. Dit kan op iedere werkdag tijdens kantooruren en bij dringende zaken zelfs 24 uur per dag en 7 dagen per week. Wij bespreken met u welke maatregelen nodig zijn, of er een expert moet worden ingeschakeld of dat het voldoende is dat u de reparatienota opstuurt. Omdat elk schadegeval anders is, vereist iedere schade een andere aanpak. TVM is een in schepen gespecialiseerde verzekeraar met kennis van zaken en betrokkenheid. Wij helpen u graag!

Hoe meldt u schade voor pleziervaart en binnenvaart?

U kunt schade telefonisch melden of per e-mail:

Wij vragen u een van de volgende schadeformulieren in te vullen en op te sturen. 

Schadeformulier binnenvaart(PDF)

Schadeformulier pleziervaart(PDF)

Wat u moet doen bij schade

Zodra zich een schadegeval voordoet, neemt u alle maatregelen die u kunt nemen om verdere schade te voorkomen. Daarna meldt u de schade bij ons. Wij ontvangen graag zoveel mogelijk informatie van u, zodat we de omvang van de schade kunnen inschatten. In overleg met u bepalen de mensen van ons schadeteam wat er verder moet gebeuren. Als het nodig is, zijn onze schade-experts snel ter plaatse om u met raad en daad bij te staan en de schade op te nemen. Nadat de schade is opgenomen, de oorzaak en de reparatiekosten zijn vastgesteld, brengt de expert rapport uit aan de schadebehandelaar. De schadebehandelaar bericht u dan over de verdere afwikkeling van de schade.

Schades die niet direct gerepareerd hoeven worden

Niet alle schades moeten meteen gerepareerd worden. Denk hierbij aan een kleine deuk of een raakschade in de rivier. Wij willen dat soort schade wel registreren en vastleggen in een schadedossier. Zodat details over het ontstaan van de schade bekend zijn. Meld dus iedere schade direct. Ook kunnen wij dan tijdig beoordelen of er iemand anders voor uw schade aansprakelijk is en of er mogelijkheden zijn de schade op die andere partij te verhalen.