Gedragscode Behan­deling Letselschade

TVM letselschaderegeling heeft de Gedragscode Behandeling Letselschade ondertekend.

weg

Spelregels


Deze gedragscode reikt spelregels aan op het gebied van een transparante en harmonieuze schaderegeling. De spelregels in de gedragscode zijn van toepassing op de relaties tussen slachtoffers, verzekeraars en belangenbehartigers. TVM stelt zich op het standpunt, dat ieder slachtoffer recht heeft op een correcte behandeling en afwikkeling van zijn/haar letselschade en onderschrijft dan ook de GBL.

Richtlijnen

Om discussies gedurende het schaderegelingtraject te beperken en de afwikkeling van de schade te bespoedigen heeft De Letselschade Raad ook diverse normatieve richtlijnen opgesteld, welke binnen de letselschaderegeling worden gebruikt. Door toepassing van deze richtlijnen worden gelijke gevallen ook gelijk behandeld.

Meer informatie over de GBL en de richtlijnen vindt u op www.deletselschaderaad.nl.