Externe belangenbehartiger

Vindt u de afwikkeling van uw letselschade complex? Bij een letselschade mag u een externe belangenbehartiger inschakelen.

weg verkeer

Inschakelen van een externe belangenbehartiger

Als u de afwikkeling van de letselschade complex vindt, dan wijzen wij u op de mogelijkheid om een (externe) deskundige in te schakelen, die namens u de contacten met TVM gaat onderhouden en u adviseert tijdens het verdere traject. Op www.stichtingkeurmerkletselschade.nl vindt u rechtshulpverleners, die voldoen aan de kwaliteitsnormen van de Stichting Keurmerk Letselschade.

Kosten

De redelijke kosten van belangenbehartiging komen voor vergoeding in aanmerking wanneer de aansprakelijkheid en verzekeringsdekking vast is komen te staan. Is er sprake van een gedeeltelijke erkenning van aansprakelijkheid dan is het overeengekomen schuldpercentage ook van toepassing op de vergoeding van de kosten van de externe deskundige.

Meer informatie op externe websites

Voor meer informatie over uw letselschade, de behandeling en gedragscodes verwijzen wij u naar de volgende websites:

Beide sites gaan over afhandeling van letselschaden. Op www.verzekeraars.nl vindt u de Gedragscodes van verzekeraars, waar ook TVM letselschaderegeling zich aan houdt.