Een gespecialiseerd team

Met welke medewerkers van TVM kunt u te maken krijgen wanneer u letselschade heeft?

weg truck vrachtwagen

De letselschadebehandelaar

Eén van onze letselschadebehandelaars neemt na de melding van het ongeval telefonisch contact met u op om te informeren hoe het met u gaat. Tijdens dit gesprek zal ook het verdere traject met u besproken worden. Valt uw letselschade in de categorie ‘licht letsel’, dan onderhoudt de letselschadebehandelaar ook het verdere contact –liefst telefonisch – met u en wikkelt hij samen met u uw letselschade af.

De letselschaderegelaar

Voor letselschades die vallen in de categorie middelzwaar letsel wordt één van onze letselschaderegelaars ingeschakeld. Hij onderhoudt het contact met u. Daarbij kan ook een persoonlijk bezoek aan u noodzakelijk blijken en wordt in een behandelplan afspraken vastgelegd, met betrekking tot de behandeling van uw letselschade, het verstrekken van een voorschot, de voortgang van de schaderegeling en de afwikkeling.

Is er sprake van zwaar letsel, dan onderhoudt één van onze letselschaderegelaars het contact met u. Daarbij zullen ook huisbezoeken aan u worden afgelegd en is het belangrijk dat samen met u en uw belangenbehartiger door middel van een behandelplan gestructureerd de behandeling van uw letselschade plaats vindt. Daarbij kan de letselschaderegelaar ook hulpverlenende instanties ten behoeve van u inschakelen. Dit kan van belang zijn wanneer u bent aangewezen op voorzieningen of verstrekkingen op grond van de WMO of ingeval van het aanvragen van een PGB.

De medisch adviseur

De medisch adviseur adviseert de letselschaderegelaar over de gevolgen van het ongeval. Om goed en zorgvuldig te kunnen adviseren, vraagt de medisch adviseur medische informatie op bij bijvoorbeeld uw huisarts of specialist. Voordat de medisch adviseur informatie inwint, zal hij hiervoor eerst uw toestemming vragen. Deze toestemming, die altijd weer ingetrokken kan worden, geeft u door het ondertekenen van een medische machtiging. Medische gegevens zijn strikt persoonlijk en worden vertrouwelijk door TVM behandeld. De gegevens worden opgeslagen in een medisch dossier en zijn alleen toegankelijk voor de medische adviseur en de medisch secretaresse.

De arbeidsdeskundige

Wanneer u voor langere tijd niet kunt werken, kan de letselschaderegelaar voor u de hulp van een arbeidsdeskundige inroepen. De arbeidsdeskundige zal zoeken naar een passende oplossing. Vaak betekent dit dat de arbeidsdeskundige na uw toestemming contact opneemt met uw werkgever. Mogelijk ook met uw bedrijfsarts om in gezamenlijk overleg de juiste acties te kunnen ondernemen. Vervolgens maakt de arbeidsdeskundige samen met u een plan om uw werk te hervatten. De arbeidsdeskundige begeleidt u hierbij totdat het doel, werkhervatting, is bereikt. Soms is terugkeer in uw oorspronkelijke beroep of functie niet meer mogelijk. In dat geval zal de arbeidsdeskundige u begeleiden bij het vinden van ander werk. Gedurende dit traject rapporteert de arbeidsdeskundige aan u en aan de letselschaderegelaar.