Gezonde medewerkers

Als het uw medewerkers goed gaat, gaat het u ook beter. We helpen u graag alert te blijven om te zorgen voor een gezonde en veilige werkplek voor uw chauffeurs.

medewerker chauffeur | tvm verzekeringen

Uw medewerkers zijn misschien wel de spannendste factor in uw bedrijf. Ze hebben geen schade, maar worden wel ziek. Ze kunnen niet kapot, maar zitten soms wel stuk. Aan de andere kant: medewerkers die lekker in hun vel zitten, lopen graag iets harder. Dus zorgt u ervoor dat ze veilig en vitaal aan de slag kunnen en blijven.

Gezond ondernemen is altijd beter

 • Ieder bedrijf met medewerkers moet een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) hebben. Dat staat in de Arbowet. De RI&E geeft inzicht in alle arbeidsrisico’s in uw bedrijf. In het Plan van Aanpak, wat erbij hoort, schrijft u op hoe u deze risico’s aanpakt. Het is ook verplicht dat uw RI&E actueel blijft. Dus is het verstandig om uw RI&E regelmatig na te lopen en bij veranderingen aan werkmethoden of werkomstandigheden aan te passen.
 • Arbeidsomstandigheden staan niet altijd bovenaan de agenda. De kunst is om betere werkomstandigheden in uw dagelijkse bedrijfsprocessen in te bedden. Werken met kwaliteitssystemen helpt daarbij. Denk aan ISO en het Keurmerk Transport en Logistiek.
 • Hoe kan het dat het ziekteverzuim of de uitstroom hoog is? Zorg dat u niet alleen kunt reageren, maar juist anticiperen op betere arbeidsomstandigheden. Door beter antwoord te geven op dit soort vragen. Hiervoor kunt u kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) afspreken en in het bedrijf delen. Denk aan het in kaart brengen van (de prestatie van) medewerkerstevredenheid en gezondheid.
 • Zorg met elkaar voor een vitale werkvloer en gezonde werkplek. Betrek uw medewerkers erin zodat meer mensen aandacht hebben voor arbeidsveiligheid. Praat erover in werkoverleggen. Luister naar ideeën, deel ervaringen. Niet alleen over de werkomstandigheden binnen uw bedrijf. Bespreek ook wat chauffeurs signaleren bij uw opdrachtgevers of laad- en losadressen. Een groepsapp is handig om (on)veilige situaties en foto’s met elkaar te delen.
 • Geef regelmatig voorlichting en instructies over arbeidsomstandigheden en zorg dat materieel en papieren in orde zijn. Op tvm.nl/preventie vindt u veel tips en adviezen.
 • Houd goed zicht op de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf. Kijk dan niet alleen naar wat er fout gaat, maar vooral naar wat er goed gaat. Stel bijvoorbeeld een mentorchauffeur aan die een dagje meerijdt. Controleer hoe chauffeurs lading zekeren. En vraag ook klanten en opdrachtgevers om feedback. Steekproefsgewijs werkplekken en laad- en loslocaties bezoeken helpt ook om inzicht te krijgen in gezond en veilig werken.

Blijf ALERT!

 1. Actief melden van ongezonde en veilige situaties en hier oplossingen voor bedenken
 2. Luister naar ideeën die collega’s hebben om de werkomstandigheden te verbeteren
 3. Eerst goed kijken of materiaal en papieren in orde zijn
 4. Risico’s beperken: je doet het niet alleen voor jezelf, ook voor iedereen om je heen
 5. Teamwork: zorg met elkaar voor een gezonde en veilige werkplek

Bron: Sectorinstituut Transport en Logistiek

Download onze tips in pdf