Overslaan en naar de inhoud gaan

Hulpverzekering en
hulpverlening

Wat moet je doen bij schade en pech? Wat is verzekerd onder jouw bootverzekering? We zetten een en ander op een rij.

Vaartuigenhulpverzekering en andere hulpverlening | TVM verzekeringen

Hulpverlening

Als we het hebben over hulpverlening, dan bedoelen we de professionele hulp van derden, zoals een reddingsdienst. Dat kan in een noodsituatie zijn, bijvoorbeeld als je op het IJsselmeer vaart en op een ondiepte terecht komt, waar je zelf niet meer vanaf kunt komen. En er staat een stevige wind. In dat geval mag je de reddingsdienst bellen. In het geval dat je aan het varen bent op de Friese meren en motorpech heb: hiervoor is geen hulpverlening vereist op het moment dat je op een veilige plaats ligt en er sprake is van rustig weer. Je kunt dan hulp vragen aan een mede-watersporter of jouw eigen reparateur of de Botenwacht bellen.

Vaartuigenhulp

Voor iedere klant geldt dat vaartuigenhulp is meeverzekerd, tenzij de polis aangeeft dat dit is uitgesloten. Dit houdt in dat je in het geval van een calamiteit direct geholpen wordt. Het noodnummer +31 528 29 27 50 is 24/7 bereikbaar.

Botenwacht

Botenwacht Nederland helpt booteigenaren op weg die zijn getroffen door pech met de boot.
Je kunt een abonnement afsluiten bij de Botenwacht waarbij je verzekerd bent van een landelijke mobiele botenservice wanneer je wordt getroffen door pech met de boot. Je betaalt hiervoor een jaarcontributie.

De kosten die de Botenwacht maakt zijn niet verzekerd onder jouw bootverzekering.

KNRM

Ons advies is om de app van de KNRM te downloaden. Deze app helpt je om het onderscheid te kunnen maken tussen een noodgeval en assistentie. Bovendien wordt via het gebruik van de app jouw lokatie geregistreerd, zodat je sneller geholpen wordt.

De KNRM werkt op basis van een vrijwillige bijdrage. In tegenstelling tot een particuliere sleepdienst, die gemiddeld EUR 3.000,- berekent voor een plezierjacht.

Download de app

Wanneer moet je wat doen

Iedere situatie is natuurlijk verschillend. Maar in het algemeen geldt:

In geval van nood mag je de lijn van iedere hulpverlener aannemen. Door snel te handelen kan immers zoveel mogelijk schade (zowel persoonlijke schade als schade aan het vaartuig) voorkomen worden.

Wanneer je ergens gestrand bent en de situatie is zo dat je kunt wachten op hulp zonder dat daar meer schade door ontstaat, neem dan contact met ons op.