Vaartuigenhulp­verzekering en andere hulpverlening

Wat moet u doen bij schade en pech? Wat is verzekerd onder uw bootverzekering? We zetten een en ander voor u op een rij.

Vaartuigenhulpverzekering en andere hulpverlening | TVM verzekeringen

Hulpverlening

Als we het hebben over hulpverlening, dan bedoelen we de professionele hulp van derden, zoals een reddingsdienst. Dat kan in een noodsituatie zijn, bijvoorbeeld als u op het IJsselmeer vaart en op een ondiepte terecht komt, waar u zelf niet meer vanaf kunt komen. En er staat een stevige wind. In dat geval mag u de reddingsdienst bellen. In het geval dat u aan het varen bent op de Friese meren en u heeft motorpech: hiervoor is geen hulpverlening vereist op het moment dat u op een veilige plaats ligt en er sprake is van rustig weer. U kunt dan hulp vragen aan een mede-watersporter of uw eigen reparateur of de Botenwacht bellen.

Wat is verzekerd

De noodzakelijk gemaakte kosten van de professionele hulpverlening zijn gedekt op uw bootverzekering, onder aftrek van uw eigen risico.

Vaartuigenhulp

Voor iedere klant geldt dat vaartuigenhulp is meeverzekerd, tenzij de polis aangeeft dat dit is uitgesloten. Dit houdt in dat u in het geval van een calamiteit direct geholpen wordt. Het noodnummer +31 528 29 27 50 is 24/7 bereikbaar.

Wat is verzekerd

  • De kosten van door ons georganiseerd vervoer van de boot en de bagage als gevolg van het uitvallen van de boot, het vervoermiddel of de boottrailer
  • Vervoer van de verzekerde boot vanaf een ligplaats aan de wal naar de reguliere ligplaats of dichtstbijzijnde reparatieplaats
  • Kosten van invoering of vernietiging van de boot in het buitenland
  • Kosten van een door ons ingezette vervangende schipper/bestuurder wanneer de schipper/bestuurder is uitgevallen door ziekte of ongeval op grond van medisch advies
  • Kosten van toezending van onderdelen door ons. Het gaat om onderdelen die ter plekke niet of niet op korte termijn verkrijgbaar zijn

Wat is niet verzekerd

U krijgt geen hulp van ons in de volgende situaties:

  • Bij een defect dat op eenvoudige wijze is te verhelpen/voorkomen (lege brandstoftank, lekke band)
  • Bij onvoldoende onderhoud en/of overbelasting van de boot, het vervoermiddel of de boottrailer
  • Als de bestuurder een onvoorwaardelijke ontzegging heeft om de boot te bedienen
  • Als de bestuurder niet in het bezit is van een voor het vervoermiddel wettelijk voorgeschreven vaar- of rijbewijs

Wie is verzekerd

De eigenaar van de boot, de schipper van de boot, de bestuurder van de trailer en zijn/haar eventuele reisgenoten zijn verzekerd.

Voor een volledige uitleg van deze verzekering bekijkt u de Bijzondere polisvoorwaarden Bootverzekering.

Botenwacht

Botenwacht Nederland helpt booteigenaren op weg die zijn getroffen door pech met de boot.
U kunt een abonnement afsluiten bij de Botenwacht waarbij u verzekerd bent van een landelijke mobiele botenservice wanneer u wordt getroffen door pech met de boot. U betaalt hiervoor een jaarcontributie.

De kosten die de Botenwacht maakt zijn niet verzekerd onder uw bootverzekering.

KNRM

Ons advies is om de app van de KNRM te downloaden. Deze app helpt u om het onderscheid te kunnen maken tussen een noodgeval en assistentie. Bovendien wordt via het gebruik van de app uw lokatie geregistreerd, zodat u sneller geholpen wordt.

De KNRM werkt op basis van een vrijwillige bijdrage. In tegenstelling tot een particuliere sleepdienst, die gemiddeld EUR 3.000,- berekent voor een plezierjacht.

Download de app

Wanneer moet u wat doen

Iedere situatie is natuurlijk verschillend. Maar in het algemeen geldt:

In geval van nood mag u de lijn van iedere hulpverlener aannemen. Door snel te handelen kan immers zoveel mogelijk schade (zowel persoonlijke schade als schade aan het vaartuig) voorkomen worden.

Wanneer u ergens gestrand bent en de situatie is zo dat u kunt wachten op hulp zonder dat daar meer schade door ontstaat, neem dan contact met ons op.