Overslaan en naar de inhoud gaan

Geschillen­regeling Rechts­bijstand­­verzekering

Het kan voorkomen dat u het oneens bent met de regeling van het geschil waarvoor u een beroep op de verzekering heeft gedaan. In dat geval kunt u vragen of u het meningsverschil mag voorleggen aan een advocaat die uzelf kiest.

Meningsverschil

TVM rechtshulp legt vervolgens het meningsverschil en de bijbehorende stukken voor aan de gekozen advocaat. U mag dan ook zelf een toelichting geven. Het oordeel van de advocaat is bindend voor de verdere acties van TVM rechtshulp. De kosten zijn voor rekening van TVM rechtshulp.

Advies onacceptabel 

Bent u in het ongelijk gesteld en bent u het daar niet mee eens? Dan is het mogelijk om met de zaak door te gaan. De kosten en het risico zijn dan voor uzelf. Wint u de zaak daarna alsnog? Dan betaalt TVM rechtshulp na afloop de redelijk gemaakte kosten van de rechtsbijstand tot maximaal het verzekerde bedrag. 

Overdracht aan externe deskundige

Als TVM rechtshulp de zaak niet zelf verder behandelt zal zij de behandeling overdragen aan een aan een externe deskundige. Deze externe deskundige zal nooit de advocaat zijn die u geadviseerd heeft of een kantoorgenoot van deze advocaat.

Geschillen met advocaten/externe deskundigen

Deze geschillenregeling is niet van toepassing op een meningsverschil over de regeling van het geschil tussen de verzekerde en een advocaat of een door de uitvoeringsinstantie ingeschakelde externe deskundige. 

Geschillenregeling bij incassobijstand

Blijft u het oneens over de verhaalbaarheid van de vordering of de verdere wijze van incasso? Dan kunt u vragen om dit verschil van mening voor te leggen aan een gerechtsdeurwaarder die uzelf kiest. Dit kan alleen als u een rapport heeft dat is opgesteld door een onafhankelijk onderzoeksbureau, waarin uw opvattingen gesteund worden.

TVM rechtshulp legt dan het eigen rapport en uw rapport voor aan de gerechtsdeurwaarder die u heeft gekozen en verzoekt hem een bindend oordeel te geven over de verhaalbaarheid.