Advocaatkeuze Rechtsbijstand­­verzekering

U moet een geschil altijd melden bij TVM rechtshulp. Pas daarna bestaat er in bepaalde gevallen recht op vergoeding van kosten van een advocaat. In de meeste gevallen behandelen onze deskundige medewerkers uw geschil. Op dat moment is de vergoeding niet gemaximeerd. U hoeft ook geen eigen risico te betalen.

rechtshulp recht

Er zijn echter gevallen waarin wij besluiten om de behandeling van uw geschil over te dragen aan een advocaat of een andere deskundige. U kunt deze advocaat of deskundige dan zelf kiezen.

Dit geldt in de volgende situaties:

  • De tegenpartij is ook bij TVM verzekerd voor rechtsbijstand en wordt door TVM bijgestaan.
  • TVM rechtshulp kan uw geschil niet verder behandelen omdat het verplicht is dat een advocaat uw geschil behandelt.

De kostenvergoeding voor de advocaat is gemaximeerd. Op uw polis staat welk bedrag maximaal vergoed wordt. Er is geen eigen risico van toepassing.

U kunt er ook zelf voor kiezen om een advocaat of deskundige in te schakelen als een gerechtelijke of administratieve procedure is opgestart, maar waarvoor geen verplichte inschakeling van een advocaat of deskundige nodig is. In dat geval is de maximale vergoeding EUR 5.000,-. Er geldt bovendien een eigen risico van 10% van de advocaatkosten.

Alle details vindt u in de Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering bedrijf.

Overige rechtsbijstandverzekeringen

Voor de Verkeersrechtsbijstand bij uw vrachtwagenverzekering en voor de Rechtsbijstandverzekering binnenvaart gelden andere regelingen rondom de advocaatkeuze. Deze kunt u nalezen in de polisvoorwaarden.