TVM gaat platooning verzekeren

Leestijd 6 minuten

1 oktober 2018

TVM verzekeringen is een van de deelnemende partijen aan de Experience Week Connected Transport (EWCT). Zes vragen over truck platooning aan Thomas van Noort, manager business development bij TVM.

Waarom doet TVM mee aan de testweek en wat zijn de voornaamste doelstellingen?

''De belangrijkste overweging is vanzelfsprekend dat we meer kennis en ervaring willen opdoen over deze nieuwe vorm van transport. Meer specifiek zijn we natuurlijk geïnteresseerd wat connected driving betekent voor de verkeersveiligheid en de risicoprofielen. Zijn er nieuwe risico’s die ontstaan of oude risico’s die verdwijnen? Uiteindelijk zijn dat vragen die in de praktijk beantwoord moeten worden.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat veel verschillende partijen meedoen aan EWCT: vervoerders, verladers, fabrikanten, overheden en TVM als verzekeraar voor logistiek en transport. Nieuwe ontwikkelingen zijn altijd goed om gezamenlijk op te pakken. Het streven is in eerste instantie om een goede testweek draaien, maar ook om er een goed vervolg aan te geven. De testweek is een goede steen in de vijver, maar uiteindelijk wil je een golfbeweging veroorzaken."

Waar liggen bij EWCT de voornaamste uitdagingen?

"We gaan testen of de techniek al zo ver is. Ik denk dat er een extra uitdaging zit in de Nederlandse situatie. Als je iets soortgelijks in Australië in de woestijn doet, bereik je een ander effect dan in Nederland waar je om de driehonderd meter een afrit hebt en waar de verkeersdrukte aanzienlijk groter is. Dat maakt deze testweek zeer interessant, ook omdat we de verkeerssystemen gekoppeld hebben. Daarmee zou je een betere doorstroming verwachten. In eerste instantie van de platoons, maar als een afgeleide daarvan ook van het overige verkeer. Immers, vrachtwagens zijn best bepalend voor de doorstroming van het verkeer. Maar is dat ook zo? De praktijk zal het leren."

Wordt de rol van chauffeur op termijn door platooning overbodig?

"Zeer zeker niet. De snelwegsituatie waar platooning het meest geschikt voor is, is natuurlijk heel anders het manoeuvreren in een woonwijk. Maar de rol van chauffeur zal wel ingrijpend veranderen. Als je door Europa moet en je kunt op een gegeven moment een stuk snelweg autonoom uitvoeren, dan heeft dat impact op je werk. Het vraagt andere vaardigheden en zorgt ook voor een andere mentale en fysieke belasting.

Daarnaast heeft platooning mogelijk ook invloed op overige weggebruikers. In principe is het mogelijk dat automobilisten tussen de trucks gaan rijden. Hoe wordt dat technologisch opgevangen? En hoe gaat bijvoorbeeld het proces met in- en uitvoegen verlopen? Dat zijn allemaal zaken die we moeten gaan ontdekken.  Wellicht worden ook van overige weggebruikers aanpassingen in gedrag gevraagd."

Hoe zit het met de aansprakelijkheid bij platooning en wetgeving op dat vlak?

"Tijdens EWCT spelen er wat dat betreft geen issues. Anders gezegd: wat we doen, is toegestaan. Maar ik kan me wel voorstellen dat we dankzij de ervaringen die we in de testweek gaan opdoen, kunnen concluderen dat het zou helpen om voor de toekomst de wetgeving misschien aan te passen. Om bijvoorbeeld bepaalde zaken mogelijk of onmogelijk te maken ter verbetering van de verkeersveiligheid.

In Nederland is het nu nog verboden om autonoom te rijden. Als de technologie straks verder is dan de wetgeving en een vrachtwagenchauffeur straks vanuit technisch perspectief niet meer hoeft op te letten, dan ligt daar wel een uitdaging. De chauffeur is nu nog verantwoordelijk voor de truck, dat kan niet zomaar verschuiven naar de techniek. Maar op termijn zal je daar in de wetgeving waarschijnlijk toch iets mee moeten.

Een ongeluk heeft vaak drie oorzaken: de techniek die faalt, de chauffeur die faalt of een externe invloed. Nu is in principe vaak de chauffeur aansprakelijk. De vraag is of dat verandert als we autonoom gaan rijden. Want wat als straks bij platooning bijvoorbeeld de communicatie faalt tussen de trucks en dat leidt tot een ongeluk? Je zou verwachten dat op een gegeven moment de situatie ontstaat dat iemand anders dan de chauffeur aansprakelijk wordt. Maar wordt dat dan de truckfabrikant? De communicatie-provider? Hoe gaat dat eruit zien? Ook dat weten we nog niet."

Wanneer wordt platooning dagelijkse praktijk?

"Dat heeft met veel factoren te maken, onder andere met afschrijvingstermijn van materieel. Vrachtwagens die nu de weg op komen, zijn technologisch al een heel eind. Dus je zou kunnen zeggen dat het over een paar jaar niet onlogisch is dat we truck platooning in Nederland gaan tegenkomen op snelwegen en langere tracés. Dit gaat zich langzaam opbouwen, want het gros van de vrachtwagens dat nu nog op de wegen rondrijdt is er eenvoudigweg nog niet geschikt voor. Maar over tien jaar ziet wegtransport er beslist heel anders uit.

Platooning / self driving is een belangrijke innovatie op dit vlak, maar zeker niet de enige. Vervoersconcepten zijn razendsnel aan het veranderen. Denk aan de eerste experimenten met het vliegen van drones ten behoeve van transport, waar we als TVM overigens ook actief bij betrokken zijn. Dat zit een beetje in dezelfde fase van experimenteren en leren. En er spelen nog andere problemen in transport die opgelost moeten worden en waar innovaties voor komen."

Er bestaan nog veel vragen, maar TVM gaat platooning in de toekomst wel verzekeren?

''Dat is geen vraag, maar een feit. Als TVM gaan we mee in de veranderingen in de wereld van logistiek en transport. TVM is een coöperatieve verzekeraar. Dus als platooning voor onze leden relevant is, geldt dat ook voor ons."