Overslaan en naar de inhoud gaan

Check de geldigheid van uw certificaten

Let op de geldigheid van uw Certificaat van Onderzoek of Uniecertificaat. Heeft u als schipper uw certificaten sinds 16 maart 2020 niet kunnen verlengen vanwege COVID-19? Kom dan snel in actie en neem contact op met uw certificerende instelling.

5 januari 2021

Let op de geldigheid van uw Certificaat van Onderzoek of Uniecertificaat. Heeft u als schipper uw certificaten sinds 16 maart 2020 niet kunnen verlengen vanwege COVID-19? Kom dan snel in actie en neem contact op met uw certificerende instelling.

Volgens informatie van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is van een zeer groot aantal schepen het Certificaat van Onderzoek of Uniecertificaat verlopen tussen maart 2020 en december 2020. In het voorjaar van 2020 heeft de ILT aangegeven tijdelijk niet te handhaven op de geldigheidsduur van certificaten vanwege COVID-19. Afgelopen september kwam deze regeling tot een eind. De ILT handhaaft nog steeds niet op overschrijding van de geldigheidsduur van de certificaten als er aan een aantal voorwaarden is voldaan.  

Voorwaarden
- De vereiste certificaten waren op 15 maart 2020 nog geldig.
- De veiligheid en veilige vaart mag niet in het gedrang komen.

Hoe nu verder?
- Neem zo snel mogelijk contact op met uw certificerende instelling.
- Toon aan dat vanwege COVID-19 niet of moeilijk mogelijk was om te voldoen aan inspectie, certificering of keuring.
- Maak een stappenplan waarin u aangeeft hoe binnen 6 maanden na afloop van het Certificaat van Onderzoek of Uniecertificaat de her-certificering gaat plaatsvinden.

Let op: bovengenoemd stappen moet uiterlijk op 1 februari 2021 door u zijn ingediend. Daarna heeft u 6 maanden de tijd om uw schip te laten certificeren. De uiterste deadline om het schip alsnog te voorzien van een geldig certificaat is dus 31 juli 2021.