Experience Week Connected Transport

Leestijd 1 minuten

25 oktober 2018

In de eerste week van oktober vond de Experience Week Connected Transport (EWCT) plaats, welke werd georganiseerd door logistieke partners, overheden en kennisinstellingen. TVM verzekeringen was hierbij een van de deelnemende partijen. Vanuit zes locaties (Helmond, Tilburg, Rotterdam/Maasvlakte, Moerdijk, Roosendaal, Aalsmeer) en verspreid over vijf dagen legden in totaal zo’n 250 trucks in konvooi routes af in de gebieden Amsterdam-Antwerpen en Rotterdam-Ruhr.

De verbinding tussen verkeersmanagement en logistiek stond tijdens deze week centraal. De belangrijke thema’s waren datadelen, matching, standaardisering van routes, digitale infra en techniek. Een van de conclusies is dat vanwege een rustiger rijstijl met minder stops, de vrachtwagens zes tot veertien procent zuiniger rijden dan zonder zulke verkeersmanagementsystemen. Voor TVM waren de belangrijke overwegingen voor deelname het opdoen van meer kennis en ervaring over deze nieuwe vorm van transport.

Verder was de deelname van veel verschillende partijen die meedoen aan EWCT belangrijk: vervoerders, verladers, fabrikanten, overheden en TVM als verzekeraar voor logistiek en transport. Thomas van Noort, manager business development: "Nieuwe ontwikkelingen zijn altijd goed om gezamenlijk op te pakken. Het streven is in eerste instantie om een goede testweek draaien, maar ook om er een goed vervolg aan te geven. De testweek is een goede steen in de vijver, maar uiteindelijk wil je een golfbeweging veroorzaken. Als TVM gaan we mee in de veranderingen in de wereld van logistiek en transport. TVM is een coöperatieve verzekeraar. Dus als een ontwikkeling voor onze leden relevant is, geldt dat ook voor ons."