Menu

Mens en maatschappij

TVM vindt het belangrijk om een balans te vinden tussen people, planet en profit. Lees alles hierover op deze pagina.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betekent dat naast het realiseren van financiële doelstellingen (profit), TVM ook rekening houdt met het effect van haar activiteiten op het milieu (planet) én dat TVM oog heeft voor de menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf (people).

TVM vindt het belangrijk om een balans te vinden tussen people, planet en profit. Daarom heeft TVM een MVO-beleid ontwikkeld.