Advocaatkeuze Rechtsbijstand­verzekering

Op deze pagina vindt u informatie over de advocaatkeuze bij uw rechtsbijstand­verzekering.

De uitvoeringsinstantie bepaalt wanneer er een externe advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige in een administratieve of gerechtelijke procedure wordt ingeschakeld. Op dat moment heeft de verzekerde het recht zelf te kiezen aan welke rechtshulpverlener (waaronder een advocaat) de zaak wordt overgedragen.

Als de zaak in Nederland dient, komen alleen advocaten die in Nederland zijn ingeschreven en kantoor houden in aanmerking. Dient de zaak in het buitenland dan moet de advocaat bij de betreffende instantie van het betreffende land zijn ingeschreven.

Bij een geschil tussen twee verzekerden op twee verschillende polissen hebben beide verzekerden recht op rechtsbijstand door een advocaat naar hun eigen keuze.