Stakeholder: TVM verzekeringen

In een interview met Danny Mulder – Chris van den Broek – Jan Lamberink van TVM verzekeringen geven zij toelichting op de probleemstelling van de hackathon 2020, de problematiek rond de meermalige emballage in de sierteelt. 

Wat ziet TVM als het probleem rond meermalige emballage?

TVM verzekert ladingaansprakelijkheid voor goederen en emballage. Gestolen, vermiste en beschadigde goederen en bijhorende emballage vormen de voornaamste kostenpost binnen deze verzekeringen. Ook Voor TVM valt er daarom veel te winnen aan schadelastreductie. Toenemende transparantie in de emballageketen is vitaal om schade te voorkomen en beheersen.

Accurate, beschikbare informatie zal ook de snelheid, maar vooral de duidelijkheid van aansprakelijkheid, schadeafhandeling en -vergoeding bevorderen. Dit heeft alleen maar voordelen voor betrokken partijen in de transportketen.

Wat hebben we nodig van andere stakeholders?

Nadere kennismaking en verdere samenwerking binnen het huidige Hackathon proces en daarbuiten. TVM heeft veel expertise in huis met betrekking tot preventie, transport, lading, modaliteiten en trends hierin. Dit is onze kracht. Onze stakeholders hebben hun eigen plek en verantwoordelijkheden binnen het logistieke ecosysteem. Daar waar het fout gaat in de processen en daar waar dat aansprakelijkheid oplevert komt TVM om de hoek kijken.  Met die kennis en kunde kan preventief worden geadviseerd om processen zodanig in te richten dat manco/diefstal/schade beperkt wordt. Toch werken we, tot dusver, vrijwel niet samen.

In ieder geval zal het eigenaarschap duidelijk moeten zijn: 

  • Is de emballage van de verlader, een pool of de vervoerder? 
  • Is er sprake van huur, verhuur of vervoerscondities tussen de partijen?

We hebben van andere stakeholders nodig verdere gesprekken om te ontdekken of er meer verbindingspunten zijn. Om huidige diensten en producten te innoveren of samen nieuwe initiatieven te lanceren. 

Wat kan TVM bieden aan andere stakeholders

  • Snellere vergoeding van schade aan de schadelijdende partij. ?? geen doel op zich. Dit kan zowel onze verzekerde transporteur of logistieke dienstverlener zijn als een derde (o.a. verlader, eigenaar emballage, etc.) ?? afwikkeling geschied normaliter aan onze verzekerde nadat zij een valide claim voor de aansprakelijkheid heeft ontvangen.
  • Digitale, optionele verzekering per transport, vracht, goed of meermalige emballage. Hiermee neemt TVM het risico op diefstal, beschadigingen en misgelopen omzet over van de betrokken partijen op het moment dat zij dit willen. Dergelijke nadelige scenario’s komen dus niet voor rekening van stakeholders. ?? is dat wel wat we willen? Willen wij de emballagestromen gaan verzekeren op een soort All-Riskbasis?
  • Co-creatie: TVM is marktleider in verzekeringen voor logistiek en transport en bedient als coöperatieve een grote achterban aan transport en logistieke bedrijven. Daarmee biedt TVM slagkracht om nieuwe (digitale) diensten te samen met de Hackathon stakeholders te co-creëren. Maar ook om preventieve initiatieven over de gehele sector te initieren/adviseren.