Hackathon

Een hackathon voor ons is hét middel om vernieuwende technologie en vergaande informatiedeling binnen de transportketen samen te brengen voor kostenbesparing. Uitdagingen die we inbrengen moeten direct toepasbaar zijn en impact hebben bij en voor onze leden.

Hackathon | tvm verzekeringen

Een hackathon voor ons is vooral samenwerken. Samenwerken zit in ons DNA, altijd al gedaan en dat blijven we doen. Wat we zien is dat door samen te werken, je meer kennis kan inzetten en dan ben je nou eenmaal effectiever. Daarom is het actief meedoen aan Odyssey Hackathon zo ontzettend belangrijk en nuttig. Met de nodige voorbereiding voorafgaand duik je 49 uur lang in een andere wereld. Je bent met alle deelnemers en teams bezig om oplossingen te zoeken. De uitkomst is een of meerdere aansprekende oplossingen die interessant genoeg is om verder uit te diepen.