Stakeholder: Tconsult/TellApe

In een interview met Ernst Tjaden & Geert Kuiper van Tconsult/TellApe geven zij toelichting op de probleemstelling van de hackathon 2020, de problematiek rond de meermalige emballage in de sierteelt. 

Wat zie je als het probleem rond meermalige emballage?

 • Emballage is NIET onderdeel van primaire proces binnen bedrijven. Het gaat om produceren/verkopen van producten. Emballage is hieraan ondergeschikt, secundair en NIET sexy.
 • Bedrijven hebben al moeite om de emballage administratie voor zichzelf goed op een rijtje te krijgen. Zelfs bij bedrijven die dat “goed” voor elkaar hebben is er geen automatische transactie en saldo afstemming met hun wederpartijen.
 • Geen eenduidigheid over hoe je een administratie dient op te zetten, ook geen standaardisatie van items.
 • Geen marktstandaard om het probleem op te lossen. Markt ‘wacht’ op een ‘out of thebox’ oplossing.

Het grootste probleem is derhalve om bij een inname of uitgifte van emballage de transacties direct elektronisch gevalideerd te krijgen door de wederpartijen die bij de transactie betrokken zijn en om de betreffende transactie direct in de emballage administratie te verwerken van de wederpartijen waardoor er ook direct overeenstemming is van onderlinge saldo’s. TellApe biedt de oplossing!

Wat hebben we nodig van andere stakeholders?

 • Gezamenlijke doelstelling en aanpak van probleem, vele schouders maken licht werk.
 • Ingangen om versnelling te kunnen maken met TellApe!
 • Mogelijkheid om gezamenlijk een deel van de markt te ‘pakken’ en zo de ‘standaard’ uit te rollen.
 • Binnenkomen bij bedrijven die bereid zijn om te investeren om bovengenoemd probleem op te lossen.

Wat kun je bieden aan andere stakeholders?

 • Cloud basedplatform en App, super schaalbare oplossing voor emballage registratie en administratie; www.tellape.nl
 • Motivatie medewerkers Tconsult/TellApe, probleem omzetten in een kans!
 • Groot netwerk bij groothandelaren/exporteurs en transporteurs. Daarnaast met andere ontwikkelde app’sal integraties met boordcomputer partijen (Vehco, Rietveld, TomTom, Mercedes Benz trucks e.d.)
 • >15 jaar ervaring directie TellApe met betrekking tot emballage problematiek. Geert > 20 jaar ervaring als directeur/eigenaar transportbedrijf in Sierteelt. Ernst >15 jaar ervaring registratie en administratie emballage. Ernst kwam in aanraking met emballage bij landelijke tuincentrumketen op Flora-Holland, daarna > 10 jaar advies als consultant in emballage.