Stakeholder: Royal Flora Holland

In een interview met Eline van den Berg en Jacco Duindam van Royal Flora Holland geven zij toelichting op de probleemstelling van de hackathon 2020, de problematiek rond de meermalige emballage in de sierteelt. 

Wat zie je als het probleem rond meermalige emballage? 

Het grootste probleem rondom meermalige emballage is het beheer in de keten vanaf de handel tot aan de retail/detail en ook het verlies van fust. Aan het begin van de keten tussen kweker en veiling is het beheer van meermalige fust weliswaar arbeidsintensief, maar goed op orde door het gebruik van systemen als Avalancheen Fustonline, maar ook door de periodieke controles die er plaatsvinden door demobielecontroleploeg. 

Wat hebben we nodig van andere stakeholders?

We hebben van de andere stakeholders inzicht nodig hoe het beheer van fust in de rest van de keten verloopt, waar de knelpunten zitten en waar wij als onderdeel van de keten wellicht een rol in kunnen spelen.

Wat kun je bieden aan andere stakeholders?

Kennis over meermalig sierteeltfust en meermalige emballage, kennis over CC’s, het huidige beheerssysteem als Avalancheen ook ons netwerk van ketenpartijen.