Polisvoorwaarden voor particuliere verzekeringen 2022

Op deze pagina leest u de wijzigingen die gelden vanaf 1 januari 2022 voor alle particuliere verzekeringen. De nieuwe voorwaarden gelden per hoofdpremievervaldatum voor uw verzekering(en). Deze datum vindt u op uw polis.

polisvoorwaarden | tvm verzekeringenoorwaarden

Op deze pagina leest u de wijzigingen die gelden voor alle particuliere verzekeringen. De nieuwe voorwaarden gelden per hoofdpremievervaldatum voor uw verzekering(en).

Nieuwe polisvoorwaarden

Klik hier voor alle gewijzigde polisvoorwaarden.

Er zijn diverse tekstuele aanpassingen gedaan om de voorwaarden leesbaarder te maken. Ook is een aantal specifieke wijzigingen doorgevoerd. Per verzekering staan hieronder de wijzigingen toegelicht.

Algemene wijzigingen

 • In alle voorwaarden staat nu dat u een wijziging van adres- en/of contactgegevens of bankrekeningnummer aan ons moet doorgeven.
 • In het artikel over klachten is een link naar het online klachtenformulier toegevoegd.

Specifieke wijzigingen per verzekering

Motorrijtuigen (alle producten)

De term “Groene kaart” wordt niet meer gebruikt, we spreken alleen nog van de Internationale Motorrijtuigenverzekeringskaart. Als deze geprint wordt, mag dat ook gewoon op wit papier.

Wat is niet verzekerd

 • Bij de uitsluiting voor schade aan luchtbanden is toegevoegd dat dit niet geldt als de schade door vandalisme is veroorzaakt.

Wat is de maximum vergoeding per schade

 • De beperking van € 1.000 voor het vervangen van autosloten na diefstal van de sleutels is verwijderd.

Onderdeel Rechtsbijstand - Wat is niet verzekerd

Diverse uitsluitingen die al van toepassing waren, hebben we duidelijker verwoord en bij elkaar gezet.

 • Ter verduidelijking is opgenomen dat geschillen over het verhalen van loonschade en re-integratiekosten niet onder de dekking vallen.
 • Bij de uitsluitingen is verduidelijkt dat geschillen die te maken hebben met ruzie in het verkeer niet verzekerd zijn 
 • Verduidelijkt is dat geschillen waarbij u bewust de wet heeft overtreden niet onder de dekking vallen.
 • Er is geen dekking als u in een strafzaak wordt verdacht van strafbare feiten. Een uitzondering hierop is dat wij de gemaakte kosten voor rechtsbijstand achteraf vergoeden als u wordt vrijgesproken. Deze bepaling is ongewijzigd. Toegevoegd aan de uitzondering is dat er voortaan ook dekking is in geval van een strafzaak waarbij er sprake is van dood/letsel en/of doorrijden na een aanrijding.

Onderdeel Rechtsbijstand - Hoe gaan wij om met een belangenconflict

Er bestaat een belangenconflict als twee of meer partijen in hetzelfde geschil aanspraak hebben op rechtsbijstand door TVM rechtshulp. Hoe wij hiermee omgaan, en wie van de twee recht heeft op rechtsbijstand, is nu in enkele regels vastgelegd.

Onderdeel Rechtsbijstand - Bijzonderheden

Voor de duidelijkheid zijn 2 bijzonderheden toegevoegd:

 • Toegevoegd is dat u door TVM voorgeschoten kosten moet terugbetalen aan TVM als u deze van een andere partij vergoed krijgt.
 • Toegevoegd is ook dat TVM geen btw vergoedt over bepaalde nota’s, als u de btw kunt verrekenen

Bootverzekering

Welke wijzigingen zijn belangrijk om door te geven?

 • Toegevoegd is dat een wijziging van de registratie van een boot moet worden doorgegeven. 
 • Toegevoegd zijn bepalingen wat TVM kan doen met de verzekering, de premie en/of de voorwaarden als u een wijziging aan ons doorgeeft.

Wanneer betalen wij niet?

 • Toegevoegd is een uitsluiting voor schade door geleidelijke inwerking van organismen.

De informatie op deze pagina is zorgvuldig samengesteld. Deze wijzigingen zijn onderdeel van de polisvoorwaarden. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid en volledig beschreven waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen over uw verzekering? Neem dan contact op met onze afdeling Particulieren of de afdeling Pleziervaart.

Ga terug naar de overzichtspagina wijzigingen 2022